KIRMIZI ÇİZGİLER

Kendini sevme bir insanın aynaya baktığında kendini çok beğenmesi, görüntüsünden çok hoşnut olması ve mutluluk duymasından daha farklı bir şeydir. İyi bir şeyler olduğunda insanın kendini iyi hissetmesi kendini sevmenin bir işareti olabilmekle birlikte kendini sevme ile eşdeğer değildir. Kendini sevme anlık hissedilenlerden çok kişinin kendisiyle ilgili inançları ile ilgilidir.

Güzel bir insanın güzel olduğunu bilmesi, güzelliğinden hoşnut olması, güzel olduğu söylendiğinde ya da hissettirildiğinde bundan mutlu olması fakat tüm bunlara karşın diğer insanlardan üstün olmadığını ve bu nedenle bazı şeyleri daha fazla hak etmediğini bilmesi sağlıklı bir kendini sevmenin göstergesidir.

Kendini sevme, kendine hayran olmadan daha farklı bir anlam taşır. Kendine hayran olmada kendini diğer insanlardan üstün görme gizlidir. Sağlıklı kendini sevmede ise kendisini öne çıkaran fiziksel, psikolojik ya da sosyal özelliklerinden hoşnut olma fakat onların kendisini üstün ve özel yapmadığını bilme söz konusudur.

Benlik saygısı düşük, kendilik değeri yetersiz ya da kendini sevme yetisi yeterince gelişmeyen kişiler sevildiğini, beğenildiğini, onaylandığını ve kabul edildiğini hissedemezler. Kendilerini sevilmeye layık insanlar değilmiş gibi, kendilerine gösterilen ilgiyi ya da beğeniyi hak etmiyorlarmış gibi algılarlar.

Olumsuz eleştiriler ya da başarısızlıklar karşısında nasıl davrandığı da kişinin kendini sevme becerisini değerlendirmede ipucu verebilir. Kendini sevme yetisi yeterince gelişenler için her türlü eleştiri ürkütücü gelmez fakat gelişmeyenlerde eleştiriler ret edileceği, dışlanacağı ve artık sevilmeyeceği kaygıları uyandırır.