Eğitim ve öğretim sürecine önderlik ve rehberlik eden, öğretimin gerçekleşmesi için çalışan kişiye öğretmen denir. Öğretmenlik bir meslektir ve belli bir okulu bitirmiş ve eğitim öğretim işini yapabilecek yeterlilikte eğitim ve formasyonun alınmış olması gerekmektedir. İlköğretim 1. kademede (1–5. sınıf arası) tüm derslere sınıf öğretmeni girerken, ilköğretim ikinci kademede (6–8. sınıf arası) ve orta öğretimde branş öğretmenleri derslere girmektedir. Ancak özel okullarda ilköğretim 1. kademede de bazı derslere branş öğretmenleri girebilmektedir.

Sınıf öğretmenleri Üniversitelerin eğitim fakültelerinde yetiştirilir. Branş öğretmenleri ise yine üniversitelerin eğitim fakültelerindeki bölümlerde ve teknik eğitim fakültelerinde yetiştirilir. Ülkemizde ilk öğretmen yetiştirilen kurum 16 Mart 1848'de açıldı. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, ülkemizin her alanda kalkınması gerekiyordu. Sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişme, ancak aydın insanlar tarafından yapılabilirdi. Oysa halkımızın okur-yazarlık düzeyi çok düşüktü; % 7 dolayındaydı.

Halkımızın aydınlanması için ilk önce okur-yazarlık düzeyinin yükselmesine ihtiyaç vardı. Bunun için büyük atılımların, okuma-yazma seferberliklerinin yapılması gerekiyordu.

Atatürk’ün eğitimle ilgili en önemli hedefi, halkımızı cehaletten kurtarmaktı. Bunun ilk ve temel koşulunun, yeni bir harf sistemine kavuşmak olduğunu çok iyi biliyordu. Harf devrimini bir eğitim ve kültür devrimi olarak görüyordu. Bu amaçla kapsamlı çabalardan ve hazırlıklardan sonra 1 Kasım 1928 günü “Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun” Millet Meclisinde alkışlarla kabul edildi.

24 Kasım 1928’de ise Millet Mektepleri Talimatnamesi Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu talimatnameye göre, Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanı veriliyordu. Başkanlık Kurulu ise, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı ve CHP Genel Sekreterinden oluşuyordu. Böylece, ülkemizdeki ilk ve en büyük okuma-yazma seferberliği, Başöğretmen Atatürk’ün önderliğinde heyecanla başladı.

Dilimizin yapısına uygun olduğu kadar, okunup yazılması da çok kolay olan yeni harflerimizin kabul edilişinden sonra, okuma-yazma ve sonra Cumhuriyet kültürünü öğretecektik tüm kuşaklara. Yani Cumhuriyetin faziletlerini, çağdaş kültürü, müspet bilimleri... Halkımız, bunları öğrenecek, sonra kendi hayatlarına uygulayacak ve hayatını güzelleştirip zenginleştirecekti. Millet Mektepleri Seferberliği, bu yüce amaçları gerçekleştirecek, dünyaya örnek bir atılımdı.

Atatürk, Millet Mekteplerinde yazı tahtasının başına geçerek dersler verdi. Bakanlar Kurulu 11.11.1928 tarihinde yaptığı toplantıda Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını verdi. 24 Kasım Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. Atatürk, öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı'nda nasıl canla başla çalıştıklarını yakından izlemiştir. Yurdumuzun düşman tarafından paylaşıldığı sırada öğretmenler "Öğüt Kurulları" oluşturarak halka ulusal bağımsızlık, Ulusal Kurtuluş Savaşı düşüncelerini yayıyordu. Öğüt Kurulları dışında öğretmenler 14 eğitim kuruluşu ile birlikte "Milli Kongre Cephesi"ni kurdular. "Milli Kongre Cephesi", düşmanların İzmir'i işgal ettikleri günlerde Sultanahmet Mitingini hazırladı. Bu mitingin konuşmacılarından çoğu öğretmenlerdi.

Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve bu işi yapacak kişilerin işlerine gönül vermeleri gerekmektedir. Çünkü tüm meslek gruplarına dağılan kişiler öğretmenler tarafından yetiştirilmektedir. Atatürk "Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" ve "Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir."  demekle, öğretmenliğin önemini vurgulamıştır.

Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir.

Atatürk'ün 100. Doğum yıldönümü olan 1981 yılında; 24 Kasımın her yıl, Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Öğretmenler Günü'nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü'nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler 24 Kasımda Öğretmen Andı içerler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

21 KASIM

1927- Samsun-Amasya Demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1940- Tüm Türkiye'de hava saldırılarına karşı karartma uygulamasına başlandı.

1952- ABD, ilk hidrojen bombasını Pasifik'te patlattı.

1996- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Antlaşması Paris'te imzalandı.
2002- Prag’daki NATO Zirvesi'nde Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın ittifaka katılmaları kabul edildi.

22 KASIM

1906- SOS tehlike sinyali, Berlin'deki uluslararası radyo telgraf konvansiyonunda kabul edildi.

1948- II. Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

1963- ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas'ta suikastta öldü.

1982- Açık öğretim uygulaması başladı.

2005- Atatürk'ün Nutuk'u orijinal metninden Rusça ve Yunancaya çevrildi.

2007- Piyanist Fazıl Say’a, Avrupa Komisyonunca ‘’2008 Kültürler Arası Diyalog’’ çalışmalarında görev yapmak üzere ''Avrupa Elçisi'' payesi verildi.

23 KASIM

1918- Fransız generali Franchet d'Esperey, işgal orduları komutanı olarak İstanbul'a girdi.

1925- Şurayı Devlet (Danıştay) kanunu kabul edildi.

1970- Türkiye'nin Ortak Pazar'a üyeliği için 22 yıllık geçiş dönemi öngören Katma Protokol, Brüksel'de imzalandı.

24 KASIM

1928- Millet Mekteplerinin açılışı, Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişleri.

1934- Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Meclisten çıkan kanunla "ATATÜRK" soyadını aldı.

1941- II. Dünya Savaşı ortamında; pasta ve unlu yiyeceklerin yapımı yasaklandı.

1976- Van ve çevresinde; Çaldıran-Muradiye'de etkili olan 7,2 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi öldü.

1981- Öğretmenler Günü kutlanmaya başladı.

1988- Sürgünde Bağımsız Filistin Devleti kuruldu.
1989- Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nin İkiyaka Köyü'nde, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 vatandaş, teröristlerce öldürüldü.

1996- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de Hilton Oteli lobisinde yumruklu saldırıda bulunuldu.

2015- Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden SU-24 tipi bir Rus savaş uçağı, Türk F-16’ları tarafından düşürüldü.

25 KASIM

1920- TBMM'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" (Düğünlerde gereksiz harcamanın önlenmesi) kabul edildi.

1924- Kazım Paşa (Özalp) TBMM başkanı seçildi.

1925- Şapka Yasası TBMM'de kabul edildi.

1973- Yunanistan'daki ayaklanmalar sonunda Başbakan Georgios Papadopulos, cunta tarafından devrildi.

1998- 55. Hükümet, gensoru ile düşürüldü. Devlet Bakanı Güneş Taner'in bakanlık görevi sona erdi. Başbakan Mesut Yılmaz, istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.
1999- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verilen ölüm cezası kararını onadı.

26 KASIM

1812- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, büyük kayba uğrayarak Rusya topraklarını terk etmek
zorunda kaldı.
1926- Türkiye'nin ilk şeker fabrikası, Alpullu'da üretime geçti.
1934- Atatürk'ün önerisiyle İsmet Paşa'ya, ''İnönü'' soyadı verildi.
1935- Afyon-Isparta demiryolu açıldı.

1943- Tosya ve Lâdik’te 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 824 kişi öldü.
1947- Eski Milli Eğitim bakanlarından, köy enstitülerinin başlangıcı sayılan okulları kuran Saffet Arıkan öldü.
1954- Kapalıçarşı'daki yangında 1394 dükkân harap oldu. Çarşı yanındaki 3 han ve birkaç bina büyük hasar gördü.

27 KASIM

1942- Alman orduları, Toulon Limanı'na girerken; buradaki Fransız donanması kendini yok etti.

1947- İstanbul İnönü Stadyumu açıldı.

1970- İstanbul Kültür Sarayı (şimdi AKM) yandı.

1996- Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Hakkâri, Mardin ve Siirt'in kırsal kesimlerinde sürdürülen

operasyonlarda 52 terörist öldürüldü, 5 terörist sağ yakalandı. Çatışmalarda, 7 güvenlik görevlisi şehit oldu.