Hıfzıssıhha; hıfz: korumak ve sıhha: sağlık sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve sağlığın korunması anlamına gelir. Genel anlamda insan sağlığıyla ilgili her türlü konu, Hıfzıssıhha’nın ilgi alanına girmektedir. Bulaşıcı hastalıklardan korunma, yeni aşı ve serumların üretilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda 19. yüzyılın sonunda bütün dünyada önemli gelişmeler olmuştur.

14 Mayıs 1796 yılında Dr. Edward Jenner’in başlattığı çiçek aşısı uygulama tekniği 1801 yılında ülkemizde de uygulandı. 1831 yılında ülkemizde ilk karantina uygulaması başlatıldı. Ancak yeni tıp dallarının gelişmesi İstanbul ve Anadolu’daki bölgesel uygulamaların yanı sıra, bunların tıp eğitiminin müfredat programına girmesinden sonra bu uygulama daha da geliştirildi ve yaygınlaştırıldı. Mekteb-i Tıbbiyye’de 1841-1842 öğretim yılında okutulan dersler arasında ilm-i hıfzıssıhha dersi de yer aldı. 18 Mayıs 1885 de Çiçek Aşısı Kanunu yayınlandı. 1885 yılında bulunan kuduz aşısı, 1886 yılında Osmanlı ülkesine getirildi.

Cumhuriyetten önce ülkemiz sağlık yönünden perişandı. Savaşlar, salgın hastalıkların artmasında ve yayılmasında önemli bir etkendi. Sıtma, tifüs, trahom, su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ülkemizi kasıp kavurmuştu. 1919’da 9. Kolordu Sağlık Müfettişi Muavinliği görevi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında Samsun’a çıkan Dr. Binbaşı Refik (Saydam) Bey, var olmayan bir sağlık ordusuyla ülkenin sağlık hizmetlerini geliştirmek için görevlendirilmişti.

Türkiye'nin ilk Sağlık Bakanı olan Refik Saydam’ın ismini alan ''Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'' 27 Mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı yasa ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) ne bağlı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzısıhha Müessesesi” adı ile Ankara’da kuruldu. Daha sonra bu kanun, gelişen ihtiyaçlar karşısında değiştirilerek 4 Ocak 1941’de 3959 sayılı yasa ile görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlendi. Kuruluş yıllarında teşkilat yapısı; Kimya, Bakteriyoloji, İmmunbiyoloji ve Farmakodinami olmak üzere 4 şubeden oluşan Hıfzıssıhha Enstitüsünde bunlara ilaveten meteoroloji istasyonu, özel konferans salonu ve bir de kütüphane bulunmakta idi.  Ortaya çıkan yeni sağlık sorunlarına cevap verebilmek amacıyla zamanla görev alanı da genişletildi. Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde yıllar geçtikçe yeni birimler oluşturuldu ve aşı üretimi geliştirildi.

Bu gelişmeler kapsamında; 1931 yılında ağız yoluyla uygulanan BCG (Verem) Aşısı üretimine başlandı. 1932 yılında serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye gelmesi ile dışarıdan serum ithali durduruldu. 1933 yılında Simple Metodu ile kuduz aşısı üretimi çalışmalarına başlanıldı. 1934 yılında İstanbul Çiçek Aşıhanesi, Enstitü bünyesine nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeye getirildi. 1935 yılında Farmakoloji Şubesi kurularak yerli ve yabancı ilaçlar ile diğer hayati maddelerin kontrolüne geçildi. 1936 yılında Hıfzısıhha Mektebi açıldı. 1937 yılında kuduz serumu üretilmeye başlanıldı. 1950 yılında İnfluenza (Grip) Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanındı ve İnfluenza (Grip) aşısı üretimine başlandı. 1956 yılında tetanos aşısı daha modern metotlarla üretilmeye başlandı. 1984 yılında Zehir Danışma Merkezi açıldı. 1987 yılında AIDS Araştırma ve Doğrulama Merkezi açıldı. 1992 yılında kan ürünlerinin viral inaktivasyonu (virüs etkisizleştirme) başlatıldı.

1938 yılında Çin, kolera salgını nedeniyle Türkiye'den kolera aşısı yardım talebinde bulundu. Türkiye, Sağlık Bakanı Hulusi Alataş'ın imzası ile Çin'e 1.000.000 santimetre mikab kolera aşısı gönderme kararı aldı. Yine aynı dönemlerde birçok ülkeye aşı ihraç edildi.

Enstitü, 1930’lu yıllardan itibaren aşı üretme konusunda çok başarılı çalışmalar yapmış ve yıllarca ülkemiz aşı ihtiyacını dış sermayeye bağlı kalmadan sağlamıştır. Kuruluşundan itibaren toplumu kıran bulaşıcı hastalıklarla çok başarılı bir mücadele yürütmüştür.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 2011 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na devredildi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu da daha sonra T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak isimlendirildi. Bu müdürlük altında Refik Saydam isimli herhangi bir birim artık bulunmamaktadır.

23 MAYIS

1919- İzmir'in İtilaf Devletleri adına Yunan güçlerince işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı.
1928- Türk Vatandaşlığı Kanunu TBMM'de kabul edildi.
1938- İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara'da imzalandı.

1949- İkiye bölünen Almanya'nın batı tarafında ''federal cumhuriyet'' ilan edildi.
1971- İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom, Nişantaşı'ndaki bir apartman dairesinde şakağına sıkılan 3 kurşunla
öldürülmüş bulundu. Elrom 17 Mayısta kaçırılmıştı.

2013- Eski OHAL Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Sarıyer'deki evinde intihar etti.

24 MAYIS

1920- Mustafa Kemal'in idam kararını padişah onayladı.

1921- İngiliz casusu Mustafa Sagir' Ankara'da idam edildi.

1924- Yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları şirketinin millileştirilmesi için, Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.

2013- Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gece saat 22.00'den sonra alkol satışı yasaklandı.

25 MAYIS

1919- Yunanlılar Manisa'yı işgal etti.

1935- Birinci Türk Basın Kongresi toplandı.
1944- Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
1954- Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.

1993- Bingöl'de yol kesen teröristler, terhis edilen silahsız ve korumasız 33 eri şehit etti.

2005- Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru
hattına ilk petrol, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan
Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katıldığı törenle
verildi.
2006- Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden olan Melahat Aksoy, İzmir'de vefat etti.

26 MAYIS

1919- Yunanlılar Aydın'ı işgal etti.

1919- Edirne'de Selimiye Camii'nin avlusunda toplanan binlerce kişi İzmir'in işgalini protesto etti.

1992- Hakkâri’nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınlarındaki Jandarma Karakolu, bir grup teröristin saldırısına uğradı. Çatışmada 40 terörist öldürüldü.

1999- Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen türbanlı memurların,''uyarı cezası'' bile
verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.
2003- Ukrayna Havayollarına ait uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü
askerlerini taşıyan uçakta 62 asker ile 13 kişilik mürettebat öldü.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun'' dedi. 

27 MAYIS

1928- Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu.

1935- Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.

1960- Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Orgeneral Cemal Gürsel, Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini üstlenen Milli Birlik Komitesinin (MBK) başına getirildi.

1962- Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi açıldı.

1986- Tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı.
1992- Iğdır ve Ardahan il oldu.

2007- DYP'nin olağanüstü kongresinde partinin adı Demokrat Parti (DP) olarak değiştirildi.

2013- Gezi Parkı olayları başladı.

28 MAYIS

1920- Fransızlar, Osmaniye’yi işgal etti.

1920- Taşnak Ermeni Hükümeti, Türkiye'nin doğu illerini ilhak edeceğine dair bildiri yayınladı.

1920- Kuvayı Milliye Milisleri, Karboğazı'nda 700 kişilik Fransız birliğini etkisiz hale getirdi.

1953- Kore'de 28–29 Mayıs savaşlarında Türk Tugayı 155 şehit verdi.

1960- Cemal Gürsel ''Devlet Başkanı'' oldu.

2021- Taksim Camii ibadete açıldı.

29 MAYIS

1453- Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti.

1862- Sayıştay kuruldu.

1919- Yunanlılar, Ayvalık’ı işgal etti.

1919- Ankara'da Hükümet Konağı Meydanı'nda İzmir'in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.
1927- Ankara-Kayseri demir yolu İsmet Paşa tarafından açıldı.

1936- Türk Bayrağı kanunu TBMM'de kabul edildi.

1985- İstanbul Boğazı'nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.

1993- Almanya'nın Solingen kentinde Neonaziler bir evi kundakladı; 5 Türk yanarak öldü.

2013- İstanbul Boğazına 3. Köprünün temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''3. Köprünün ismi Yavuz Sultan Selim olacak''  dedi.