2023 yılı Bitki Sağlığı Programı kapsamında bulunan Süne Mücadelesi çalışmalarının temelini oluşturan sürveylerden kıymetlendirme Surveyi saha çalışmaları İl ve İlçe Müdürlükleri teknik ekiplerince devam ediyor.

HABER: SERVET GÖKÇEK

Süne Mücadelesi çalışmaları Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü talimatı ile 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlatıldı. Bolu’da da teknik ekiplerce tarlalar hastalık ve zararlılar açısında kontrol ediliyor. Ekipler, sünelerin bıraktığı yumurtalardaki parazitlenme miktarı ve bu alanlardaki faydalı böcek yoğunluğunu tespit edince  olası kimyasal mücadeleyi gerektirecek durumlarda çiftçileri bilgilendiriyor.

“TAHIL GRUPLARI TEMEL BESİN MADDESİ OLARAK ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR”

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Dünyada ve ülkemizde buğday başta olmak üzere tahıl grupları temel besin maddesi olarak ön plana çıkmaktadır. Buğdayın ana zararlısı olan süne (Eurygaster spp.) verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Süne popülasyonunun yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda mücadele yapılmaması durumunda %100'lere varan oranlarda zarar meydana gelmektedir.

“EKİPLERİMİZ ÇALIŞA YÜRÜTMEKTEDİR”

Özellikle günümüzde gıdanın sahip olduğu stratejik önem dolayısıyla, bir kök hububatın, bir danenin korunması zayi edilmemesi zaruri olmuştur. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünce il ve ilçe personellerinden kurulan teknik ekiplerimiz, bölgelerindeki hububat arazilerinde süne zararlısının olabileceği yerleri belirleyerek çalışma yapmaktadır.

 “TARLALAR HASTALIK VE ZARARLILAR AÇISINDAN  KONTROL EDİLMEKTEDİR”

İlimiz hububat ekim alanlarında gerçekleştirilen Surveyler sırasında tarlalar diğer hastalık ve zararlılar açısında da kontrol edilmektedir. Sünelerin bıraktığı yumurtalardaki parazitlenme miktarı ve bu alanlardaki faydalı böcek yoğunluğunu tespit eden ekipler, olası kimyasal mücadeleyi gerektirecek durumlarda çiftçilerimiz ayrıca bilgilendirilecektir. Gereksiz ilaçlama vs. kaçınılması,  doğadaki diğer canlıların yaşamlarına etki etmemek açısından İl Müdürlüğümüz duyuruları doğrultusunda hareket önem arz etmektedir” dedi.