(Haber: Oğuzhan Eke) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu’da eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilere dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Tüm uluslararası öğrencileri peşinen suçlayan, töhmet altında bırakan ve hedef gösteren ifadelerin kullanılması iyi niyetle bağdaşmamaktadır” denildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı basın açıklamasında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin, Karabük Üniversitesi gibi bir durum yaşadığını ifade etti. Üniversitedeki yabancı öğrenci sayısının çok fazla arttığını ve öğrencilerin ajanslar aracılığıyla Afrika’dan Bolu’ya getirildiğini aktardı. Bolu’ya gelenlerin suç kaydına bakılmadığını, birçoğunun göç etmek için bu yöntemi kullandığını söyledi. BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı ve İbrahim Kürtül’ün görevden alınmasını istedi.

ÜNİVERSİTEDEN CEVAP GELDİ

Konuyla ilgili Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitenden yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, her öğrencinin YÖK tarafından onaylı olduğu, sabıka kayıtlarının incelendiği ifade edildi. Başkan Özcan’ın söylemlerine tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“SEBEBİ NİTELİKLİ EĞİTİM İMKÂNI”

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 yıllık akademik birikimi ile ülkemiz gençlerinin yanı sıra başta Orta Asya ve Balkan ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası öğrencilerin yurt dışında eğitim görme tercihlerinin ilk sebebi kendilerine sunulan nitelikli eğitim imkânıdır.

“ÖĞRENCİLERİMİZ ÜLKELER ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMEKTEDİR”

Bolumuzun sosyo-kültürel ortamına kısa sürede uyum sağlayarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrencilerimiz, ülkemizde aldıkları eğitimle kendi ülkelerinin geleceğine yön vermekte ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin gönüllü elçileri olarak ülkeler arasında köprü görevi görmektedir. Tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Bolu şehri; hoşgörü, empati ve kültürel çeşitliliği yerine maalesef mesnetsiz iftiralarla gündem haline getirilmeye çalışılmaktadır.

“İFADELERİ İYİ NİYETLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Üniversitemiz uluslararası öğrenci kabulünde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesini uygulamakta, yönerge dışında herhangi bir öğrenci kabulü yapmamaktadır. Öğrenciler kayıt sürecinde diğer gerekli belgelerinin yanı sıra ilgili makamlardan aldıkları sabıka kaydını da sağlamak zorundadır. Buna karşılık tüm uluslararası öğrencileri peşinen suçlayan, töhmet altında bırakan ve hedef gösteren ifadelerin kullanılması iyi niyetle bağdaşmamaktadır.

“EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMA ÇABAMIZ SÜRECEKTİR”

Bu kötü niyetli zihniyetin daha önce de insan hakları ve eşitlik ilkesine aykırı biçimde yabancıları ötekileştirerek ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve Belediyenin ceza almasına neden olduğu hafızalardaki yerini korumaktadır. Anadolu irfanının zenginliği ile kentine, ülkesine ve dünya insanlığına katkı veren Üniversitemiz, stratejik planında yer verdiği uluslararasılaşma hedefine yönelik çalışmalarına devam edecektir. Ciddiyetten ve iyi niyetten uzak açıklamalar ve iftiralara boyun eğmeden milletimiz, ülkemiz ve şehrimiz için en iyisini ortaya koyma çabamız sürecektir.”

Editör: Oğuzhan EKE