Sağlık çalışanları, Türkiye genelinde şiddetin önlenmesi, özlük haklarının verilmesi amacıyla 1 Ağustos'tan itibaren iki gün iş bırakacak. İş bırakma eyleminde poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetler verilmeyecek ancak acil hastaların, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımı ve acil ameliyatlar aksamayacak.

Haber Merkezi

Genel Sağlık- İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları için 1 ve 2 Ağustos'ta iki gün iş bırakacaklarını duyurdu. Derya Uğur, Genel Sağlık-İş'in toplu sözleşme taleplerine ilişkin, "Tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu kamu çalışanlarının ücretinin en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde olmak üzere kademeli artış sağlanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemeler (taban, teşvik, ek ödeme vs.) emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir. Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır" açıklamasını yaptı.

1 VE 2 AĞUSTOS'TA İŞ BIRAKACAKLAR

Genel Sağlık-İş Sendikası, gün geçtikçe tırmanan ekonomik kriz, sağlıkta şiddet, sağlık emekçilerinin personel eksikliği nedeniyle artan iş yükü dolayısıyla 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunun birleşerek oluşturduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bünyesinde 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde iş bırakacaklarını duyurdu.

ACİL SERVİS VE AMELİYATLAR AKSAMAYACAK

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yarın başlayacak iş bırakma eyleminde poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetlerin verilmeyeceğini ancak acil hastaların, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımının ve acil ameliyatların aksamayacağını belirtti.

TALEPLERİNİ YAZILI OLARAK SIRALADILAR

Tüm yurttaşları da eylem süresince yanlarında olmaya çağıran Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur, bugün yaptığı yazılı açıklamada toplu sözleşme taleplerini şöyle sıraladı:

"Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır. Sağlıkta dönüşüm programına son verilmeli, sağlık hizmetinin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi için gerekli politikalar oluşturulmalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu kamu çalışanlarının ücretinin en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde olmak üzere kademeli artış sağlanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemeler (taban, teşvik, ek ödeme vs.) emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmelidir. Enflasyon farkı tüm ücretlere aylık yansıtılmalı, kamu emekçilerinin alım gücü korunmalıdır. Gelir vergisi dilim oranları yüzde 15'te sabitlenmelidir. Sözleşmeli modellere son verilerek kadrolu, güvenceli çalışma modeli esas alınmalıdır. Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı hakkı) yıl başına 90 gün olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ve geçmiş yılları da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

"PANİK DÜĞMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİBİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik; güvenlik görevlisi, panik düğmesi vb. tedbirler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Beyaz kod veren sağlık çalışanı istemesi durumunda olayın olduğu gün idari izinli sayılmalıdır. 5510 ve 5434 Sayılı Kanunlara göre emekli olanlar ile çalışanlar arasındaki emekli aylığı ve özlük haklardaki farklılıklar giderilmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları giyim yardımından faydalanmalıdır. Giyim yardımında günün koşullarına uygun gerçekçi bir artış yapılmalıdır. Aile yardımı ve çocuk yardımları günün koşullarına ve çalışılan bölge eşitsizliklerine göre iyileştirilmelidir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları her yıl düzenlenmeli. Mülakat sistemi kaldırılarak adalet ve liyakate uygun atama yapılmalıdır.

"YEMEK GEREKSİNİMİ KURUMCA KARŞILANMALI"

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çocukları için 7 gün 24 saat kreş ve anaokulu hizmeti sağlanmalı. Hizmet verilemeyen yerlerde maddi destek sağlanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet iş kolundan emekli olanlara ve ihtiyacı bulunan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yakınları için 7 gün 24 saat yaşlı bakım hizmeti sağlanmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yemek gereksinimi kurumca karşılanmalıdır. Tüm çalışanlar ücretsiz faydalanmalıdır. Hizmetin sağlanamadığı durumlarda ücreti ödenmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kurumlara ulaşımında servis hizmeti sağlanmalıdır. Servis hizmetlerinden yararlanamayacak olan sağlık çalışanları, toplu taşımadan ücretsiz faydalanmalıdır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık çalışanları için sosyal alanlar oluşturulmalıdır.

"YILLIK İZİN VE HASTALIK RAPORLARINDA MAAŞ KESİNTİSİ YAPILMAMALIDIR"

Promosyon uygulamalarında kurumlar arası eşitsizlikler giderilmeli ve farklı maddelerle sözleşme yapılmaması için standartlar oluşturulmalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda iki defa bir maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına resmi meslek günlerinde yılda bir defa bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yıllık izin ve hastalık raporlarında maaş kesintisi yapılmamalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında yaşanan mobbing olaylarının önüne geçilmeli buna ilişkin yasal mevzuat düzenlenmeleri yapılmalıdır. Sağlık meslek mensuplarında uzmanlaşmanın önü açılmalı, sertifika programlarında standartlaşmayı sağlayacak kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.” dedi.

Editör: Servet GÖKÇEK