reklam
reklam
Köroğlu Gazetesi | Bolu
reklam

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (10 Aralık 1948)

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (10 Aralık 1948)
Bu haber 06 Aralık 2018 - 16:19 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilmiştir. Türkiye, 6 Nisan 1949’da bildirgeyi kabul eden ülkeler arasına katıldı. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

MADDELER (Özet)

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

Madde 3 –Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 8- Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11- Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.

Madde 13- Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.

Madde 14- Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.

Madde 15- Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.

Madde 16- Aile, toplumun doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde 17- Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.

Madde 18- Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyetini, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle göstermek, belirtmek hürriyetini gerektirir.

Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır

Madde 20- Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır.

Madde 21- Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.

Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır.

Madde 23- Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

Madde 25- Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

Madde 26- Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

Madde 27- Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29- Herkes haklarını kullanırken ve özgürlüklerinden yararlanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olur.

Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, herhangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz. (Haklar kötüye kullanılamaz.

04 ARALIK

1929- Türk parasının değerini yükseltmek için alınacak önlemlerle her yerde yerli malı kullanılmasını hedefleyen bir kararname yayımlandı.

1933- Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu.

1943- İnönü-Churchill-Roosevelt arasında Kahire Konferansı yapıldı.

1955- Türkiye’de ilk elektrikli tren, İstanbul’da Sirkeci-Halkalı arasında çalışmaya başladı.

1981- ABD Başkanı Ronald Reagan CIA’nin ülkedeki casusluk faaliyetlerine izin vererek örgütün yetkilerini
genişletti.

05 ARALIK

1920- TBMM’de ”Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu” kuruldu, Mustafa Kemal Grup Başkanlığı’na seçildi.

1923- Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.

1927- Cumhuriyet döneminin ilk kâğıt paraları tedavüle çıkarıldı.

1934- Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı.

1978- Sovyetler Birliği, Afganistan ile 20 yıllık dostluk anlaşması imzaladı.

1987- Cibali Tütün Fabrikası yandı.
1997- Irak’ın kuzeyinde bazı kamplara yerleşerek kış mevsimini geçirmeye hazırlanan teröristlere karşı ”Süpürme Harekâtı” başlatıldı.

2003- Türk Telekomünikasyon AŞ’nin hızlı internet uygulaması ADSL, kullanıma açıldı.

06 ARALIK

1862- ABD Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota’daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 Kızılderili’den 39’unun asılmasına karar verdi, idamlar 26 Aralıkta infaz edildi.

1918- İngilizler Kilis’i işgal etti.

1921- İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden, bir dönemin sadrazamı Sait Halim Paşa, Roma’da Ermeni çeteciler tarafından öldürüldü.

1938- Fransa ve Almanya, dostluk anlaşması imzaladı.
1940- Yunanistan, Arnavutluk’ta Premete kentini işgal etti.
1941- İngiltere; Romanya, Macaristan ve Finlandiya’ya savaş ilan etti.
1959- ABD Başkanı General Eisenhower, resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi.
1971- Hindistan, Pakistan’dan bağımsızlığını ilan eden Bangladeş Demokratik Cumhuriyeti’ni tanıdığını açıkladı.
1994- THY’nin Boeing 737 tipi uçağı, Van’da düştü, kazada 56 kişi öldü.

07 ARALIK

1918- Fransızlar Antakya’yı işgal etti.

1941- Japon uçakları, Amerikan deniz üssü Pearl Harbor’u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak kaybedildi, 2400 kişi öldü.

1979- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, uğradığı saldırıda 58 yaşında öldü.
1988- Nemrut Dağı Ulusal Parkı açıldı.

08 ARALIK

1911- Mustafa Kemal, Bingazi-Derne-Tobruk bölgesinde yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı
başarılı direnişlerde bulundu.
1941- Amerika ve İngiltere, Japonya’ya savaş ilan etti.
1948- Birleşmiş Milletler, Güney Kore’nin tanınmasını onayladı.
1967- Kıbrıs’taki kriz sonrasında Yunan askerlerinin adadan tahliyesine başlandı.

1995- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) kuruldu.
2000- Uluslararası Halter Federasyonunun Atina’daki kongresinde ilk kez bir sporcu olarak Naim Süleymanoğlu
asbaşkanlığa seçildi.

09 ARALIK

1917- Kudüs, İngiliz ordularının işgal etmesiyle Osmanlı devletinin elinden çıktı.

1920- İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu.

1938- Başkent Ankara’nın yeni tren garı hizmete açıldı.

1967- Ankara’da üniversite öğrencileri ”NATO’ya karşı direniş” mitingi düzenledi.

1967- Bolu Milletvekili ve Türk Tarih Kurumu eski başkanı Hasan Cemil Çambel öldü.

2003- Eski başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Cumhur Ersümer hakkında Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Meclis Soruşturması açıldı. Aynı gün eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Hüsamettin Özkan ve eski Devlet Bakanı Recep Önal ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında da farklı gerekçelerle Meclis soruşturmaları açıldı.

10 ARALIK

1898- İspanyol-Amerikan savaşı sonrası; Paris Barış Antlaşmasıyla Küba, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
1901- İlk Nobel ödülleri verildi.

1923- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.

1948- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul ve ilan etti.

1948- Türkiye, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyesi oldu.

1988- Türkiye’de ilk karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyatı, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Bursalı Ahmet Aktaş’ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri beş hastaya nakledildi.

2016- Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena’nın önünde ve Maçka Parkı’nda gerçekleşen bombalı saldırılarda 36’sı polis 44 kişi şehit oldu, 155 kişi de yaralandı.

 

 

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER