Atatürk, ziraatın geliştirilmesi için oluşturduğu çiftliklerini 11 Haziran 1937'de Hazineye hediye etti.

Mustafa Kemal Paşa, bankacılık ve ziraat alanlarında örnek oluşturmak amacıyla girişimlerde bulunmuştur. Hindistanlı Müslümanların gönderdiği yardım paralarından kendisine teslim edilenlerle Türkiye İş Bankasının kurulmasını sağlamış, ayrıca farklı iklim bölgelerinde örnek çiftlikler oluşturmuştur.

Millî Mücadeleye yardım amacıyla Hindistanlı Müslümanlar tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya 843.294 lira yardım gönderilmişti. Bu paranın önemli bir kısmı, Büyük Taarruz öncesinde Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi. Zaferden sonra bu paranın 380.000 lira civarındaki miktarı, İcra Vekilleri Heyetinin kararıyla Mustafa Kemal Paşa'ya iade edildi.

Mustafa Kemal Paşa kendisine iade edilen parayı memleket adına en uygun şekilde nasıl kullanabileceğini araştırırken, yabancı mali kuruluşların hükümete karşı takındığı olumsuz tavır nedeniyle, millî bir müesseseye ihtiyaç olduğuna inandığından, bu paranın 250.000 lirasını kurulması kararlaştırılan Türkiye İş Bankasına sermaye olarak koydu.

Mustafa Kemal Paşa, Hindistanlı Müslümanların gönderdiği yardım parasının geri kalan kısmını ziraat alanında kullanmayı uygun gördü. Bu amaçla Ankara'da Orman Çiftliği, Silifke yakınlarında Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Tarsus’ta Piloğlu Çiftliği, Dörtyol’da Karabasamak Çiftliği ile portakal bahçesi, Yalova’da Baltacı ve Millet Çiftlikleri, parça parça olarak sahiplerinden ve metruk (terk edilmiş) mallar idaresinden 1924 yılından başlayarak satın alındı.

Atatürk, gelişme gösterdikten sonra çiftliklerini bağışlamaya karar verdi. Karadeniz seyahatine çıkmak üzere İstanbul’a gelen Atatürk, Hasan Rıza Soyak’a, İsmet İnönü ile konuşması sonrasında çiftlikleri bütün tesis ve varlıklarıyla birlikte Hazineye bağışlamaya karar verdiğini söyledi ve Ankara’ya gidip bir liste hazırlamasını istedi. Hasan Rıza Soyak, İstanbul’da kendisine verilen direktif doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayarak Atatürk’e gönderdi. Bu hazırlık sonrasında, Atatürk 11 Haziran 1937’de Hasan Rıza Soyak’a gönderdiği yazıda, çiftliklerin devri hakkında Başvekâlete (Başbakanlık) yazılan mektup ile ilişiğindeki listenin uygun olduğunu, kendi imzası altında Başvekile vermesini, kendisinin aslını imzaladığını bildirdi. Atatürk bu yazısında Hasan Rıza Soyak’a ayrıca, belediye ve özel idarelere devredilecek emlak için yazdıklarını da uygun bulduğunu belirtti.

Atatürk 11 Haziran 1937'de Başvekâlete gönderdiği yazıyla çiftliklerini bağışlamaya karar verdiğini bildirdi. Hazineye bağışlama gerekçesini, ziraat yöntemlerini geliştirme, üretimi artırma ve köylüyü kalkındırma alanlarında devlet tarafından uygulanacak olan tedbirlere yardımcı olmak şeklinde açıkladı.

Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaşlarını özet olarak gösteren listeyi yazısına ilişik olarak koyan Atatürk, gerekli kanuni işlemin yapılmasını istedi. İlişik listede, Ankara'da Orman Çiftliği, Silifke'de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Tarsus'ta Piloğlu Çiftliği, Dörtyol'da Karabasamak Çiftliği ve portakal bahçesi, Yalova'da Millet ve Baltacı Çiftliklerine ait bilgiler yer almaktaydı.

7 Ocak 1938'de kabul edilen Kanun ile her türlü ziraat işleri ve sanatıyla ilgilenmek üzere Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu oluşturuldu. Kanun'un beşinci maddesinde, Atatürk'ün 11 Haziran 1937 tarihli mektubuyla Hazineye bağışladığı bütün menkul ve gayrimenkul mallarının ve bunlara ait hak ve vecibelerin, Kanun'un yayın tarihinden itibaren Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna intikal edeceği hükmü yer aldı.

Hazineye hediye edilen çiftliklerinin resmi devir işlemi, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Kanunu'nun kabul edilmesi sonrasında yapıldı. Atatürk 11 Mayıs 1938 tarihinde, Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya, Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu ve Ankara Valisi Nevzat Tandoğan da yanında bulunurken, Hazineye hediye ettiği çiftliklerin devri için resmi işlemi gerçekleştirdi. Orman Çiftliğinde yapılan bu resmi devir işleminde Ankara Defterdarı ve Tapu Müdürü de hazır bulunmuştu.

Kaynak: Gültekin Kamil Birlik

06 HAZİRAN

1919- İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Milne, Harbiye Nezaretine yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da 8 Haziranda Mustafa Kemal Paşa'ya geri dönmesi için yazı gönderdi.

1968- ABD Senatörü ve başkan adayı Robert Kennedy vurularak öldürüldü.

1983- Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.

1992- Şırnak'ın Şenova, Sarıziyaret jandarma karakollarına saldırmak isteyen 60 PKK'lıdan 20'si ölü ele geçirildi. Teröristlerin, 23 cesedi ise Hezil Çayı'na attığı bildirildi.

07 HAZİRAN

1866- Anadolu'da kurulan ilk demir yolu hattı olan İzmir- Aydın demir yolu hizmete girdi.
1914- Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.
1920- ''Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi'' (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu.
1929- Vatikan bağımsız devlet oldu.

1942- Etimesğut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1956- Demokrat Parti hükümetinin, muhalif partiler ve basından gelecek eleştirileri önlemek amacıyla
hazırladığı Basın Kanunu, TBMM'de kabul edildi. Gazete çıkarmak ve imtiyazını almak için ağır koşullar öngören yasa, yayın anlayışını da denetim altına alıyordu.

1982- Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi, Ermeni bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Erkut Akbay öldü, eşi Nahide Akbay ağır yaralandı.

2006- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan'ın, ''Kayıp trilyon'' davasında ''özel belgede sahtecilik'' suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda değiştirmedi, ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi.

08 HAZİRAN

1933- Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi.

1941- İngiltere, Suriye'yi işgal etti.

1951- Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.

1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladılar.

1985- Atatürk'ün manevi evlatlarından tarih araştırmacısı Afet İnan yaşama veda etti.

09 HAZİRAN

1947- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1977- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Saldırıyı, ''Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu'' adlı terör örgütü üstlendi.

1998- Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 5. Zirvesi, Kazakistan'da yapıldı.

2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.
2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve
Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak, tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri, Ankara Merkez Kapalı
Ceza ve Tutukevinden salıverildi.

2007- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda bir yarbay, bir binbaşı ve bir er şehit oldu, dört asker yaralandı.

10 HAZİRAN

1927- Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1935- Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1946- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1946- İtalya'da krallık sona erdi, Cumhuriyet ilan edildi.

1960- Celal Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.

1987- Eskişehir F–16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990- Teröristler, Şırnak'ın Çevrimli köyüne düzenledikleri saldırıda 26 vatandaşı öldürdüler.

2006- Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

11 HAZİRAN

1868- Kızılay, ''Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyet-i Osmaniyesi'' adı altında kuruldu.

1919- Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi.

1930- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

1937- Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmay'ın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hâkim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.

2005- Anıtkabir'de ilk kez Ata'ya Saygı Gecesi düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına'nın himayesindeki geceye Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de katıldı.

12 HAZİRAN

1919- Yunanlılar Bergama'yı işgal etti.

1919- Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.

1921- Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.

1924- Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.

1940- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1960- Geçici anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri Milli Birlik Komitesine verildi.

1966- Keban Barajı'nın temeli atıldı.

2018- Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açıldı.