(HABER: ASLI AKIŞ)-  Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetlerinin Bolu’da 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam nakdî değeri yaklaşık 13,8 milyon lirayı buldu.

Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ersin Terzi,  Bolu’da 2023 yılında 2 bin 301 adet başvuru yapıldığını ve 2022 yılından devir eden başvurular ile birlikte bunlardan 2 bin 470’ine ilişkin karar verildiğini dile getirdi. Ayrıca, 2023 yılında toplam başvuruların % 91’inin karara bağlandığını kaydetti.

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIK SINIRI 104 BİN LİRA OLDU

Tüketici Hakem Heyetlerine başvurularda 2024 yılı itibariyle parasal değer yeniden belirlendi. 2023 yılı için 66 bin lira olan tüketici uyuşmazlığı sınırı, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 104 bin liraya çıkarıldı.

Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, tüketici hakem heyetlerinin 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ettiğini belirterek; “Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir.  Tüketici Hakem Heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltmaktadır” dedi.

2023 YILINDA 2 BİN 470 BAŞVURU İÇİN KARAR VERİLDİ

Terzi, 2023 yılında yapılan başvuru ve karara bağlanan sayılar hakkında bilgiler vererek; Bolu İl Tüketici Hakem Heyetine 2023 yılında toplam 2 bin 301 adet başvuru yapılırken, 2022 yılından devir eden başvurular ile birlikte bunlardan 2 bin 470’ine ilişkin karar verildi.  Tüketici Hakem Heyetince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 13,8 milyon lira oldu.

BAŞVURULARIN % 91'i KARARA BAĞLANDI

Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından 2023 yılında toplam başvuruların % 91’i karara bağlandı.  Karara bağlanan Tüketici başvurularının 1.114’ü tüketici lehine, 1.246’sı tüketici aleyhine sonuçlandı. 110 başvuru için de Görevsizlik kararı verildi.” açıklamasını yaptı.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ 

2023 yılında yapılan başvuruların ürün, hizmet ve sektör bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğunu belirten Terzi; “Toplam başvuruların yaklaşık  % 10’u  (227 adet) Ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti.

Bu şikayet konusunu % 9 ile Cep Telefonu (207 adet) ve % 7,5 ile Kıyafet (172 adet ) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise % 6 ile Mobilya  (136 adet), % 5,2 ile İnternet Aboneliği (120 adet) oldu.

Sektörel bazda; % 65 ile en çok Perakende Ticaret Sektörüne (1.490 adet) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu % 12 ile Finansal Hizmetler Sektörüne  (274 adet) ve % 9,6 ile Abonelik Hizmetleri Sektörüne  (221 adet)  yönelik yönelik başvurular izledi.

Şikayet türüne göre ise; % 49,5 ile en çok Ayıplı Mal şikayeti (1.141 adet), % 27 ile Ayıplı Hizmet şikayeti (620 adet) ve % 8 ile Abonelik Sözleşmesi şikayeti (184 adet) türüne yönelik başvuru oldu” dedi.

YAYGIN OLARAK ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANILDI

Ersin Terzi, yaygın olarak başvuruların elektronik ortamda gerçekleştiğine de işaret ederek, “Tüketici Hakem Heyetine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkânı bulunurken, Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında yapılan başvuruların yüzde 51’i ( 1.164 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.” diye belirtti.

2024 YILI PARASAL DEĞER 104.000 TL. 'YE YÜKSELTİLDİ

2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacağının altını çizen Terzi; “2024 yılı için değeri 104.000 (yüz dört bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.

104.000 (yüz dört bin) Türk Lirasının üstündeki tüketici uyuşmazlıklarında ise Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Tüketicilerimiz, başvurularını şahsen veya posta yoluyla Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına veya İlçe Kaymakamlıklarında görevli irtibat Personeline yapabilirler.

Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) http://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr internet adresinden de başvuru yapılabilmektedir. Tüketicilerin mutlak suretle uyuşmazlık konusu mevzuyu ispatlayıcı belge vb. bilgilerini dilekçe ekinde sunmaları gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

A W122787 01

Editör: Burhan YEŞİLTAŞ