İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında devam eden İGM Haziran ayı toplantıların Perşembe günü gerçekleşen oturumunda 7 madde görüşüldü, 3 önerge gündeme alınarak ilgili komisyonlara havale edildi.

Haber: Aslı Akış

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen Haziran ayı toplantılarının dördüncü gününde gerçekleşen oturumunun ilk maddesinde, İl Özel İdaresi mülkiyetinde olan Gerede ilçesi, Seviller mahallesi Atatürk üst yolu bulvarında yer alan lojman ve iş merkezi binasının ekonomik ömrünü tamlaması, tamir ve bakım maliyetinin de yüksek olmasından dolayı bahse konu taşınmazın satışı veya yeterli ödenek ayrılarak yeniden yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Merkez ilçe Piroğlu köyü tapunun 111 ada, 81 ve 82 nolu taşınmazlar için hazırlanan eko turizm tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanması dair İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, İlimiz Merkez ilçe, Seyit mahallesinde bulunan Emine- Mehmet Baysal özel eğitim ve uygulama merkezi 1. Kademe okulunun fiziki şartları ve eğitim durumunun araştırılmasına dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor görüşüldü.

İl genel meclisi toplantılarının dördüncü maddesinde, merkez ilçe Çukurören köyüne, içme ve kullanma suyu olarak Erdal Kuzu 1-2 membaının Q=1,00 LT/sn.’lik kısmının tahsisinin yapılmasına dair Çevre ve Sağlık komisyonundan gelen rapor ele alınarak meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda Göynük köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 1 Milyon 380 bin TL, Seben köylere hizmet götürme birliği hesaplarına ise 395 bin TL ödenek aktarılması talebi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde, Seben ilçesi, Çeltikderesi köyü, merkez ve Kınıkçı mahallesine içme ve kullanma suyu olarak, Akçakışla mevkiinde bulunan Akçakışla membaının Q=0,60lt;/sn.’lik kısmının tahsisinin yapılması talebi ele alınarak Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edildi.

3 ÖNERGE GÜNDEME ALINDI

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Mudurnu ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mudurnu köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 2 milyon 482 bin TL, Mengen ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mengen köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 940 bin 020bin TL, Dörtdivan ilçesi köylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dörtdivan köylere hizmet götürme birliği hesaplarına 781 bin TL ödenek aktarılması ile ilgili verilen önergeler gündeme alınarak Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisi toplantıları 09 Haziran Cuma günü sona erecek.

473bcb86-a590-408f-a23e-d28a3b5863d863acd6a4-352b-457d-931a-c03cd2fc186f7bc822ae-e387-4160-a84d-72cf90d9c9af2e9a8e96-8123-415f-8b20-1236b24bc34d0ea2f365-f7b8-4d33-bffc-b989e3b1ae23