(HABER: SELDA SELİN ÖZBAY)- Bolu’da Eğit-Der Eskişehir Şube Başkanı Emin Dağlı’nın katılımıyla “Köy Enstitüleri’nden Günümüze Eğitim” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitim-Sen Bolu şubesinde yapılan söyleşiye Bolu Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman’ın yanı sıra şube üyeleri de katılım sağladı. 

Köy Enstitüleri’nin 84.kuruluş yıl dönümünde, Köy Enstitüleri’nden günümüze öğretmen yetiştirme ve eğitim sisteminde yaşanan değişimin ele alındığı söyleşide, Türkiye'de 2024 yılında sınıfsal eşitsizliğin derinleştiği, okul terklerinin arttığı ve çocukların çocuk yaşta evliliğe maruz bırakıldığı bir dönemde, Köy Enstitüleri'nin öneminin yeniden gündeme geldiği dile getirildi.

En yoksul köylerden çarıklarıyla şalvarlarıyla çıkan çocukların en temel insan hakkı olan eğitime; kamusal, laik, bilimsel, karma, demokratik nitelikte ulaşmasını sağlayan enstitülerin nasıl bir eğitim sorusunun yanıtının 1940 yılında verildiği öngörüldü.

Öte yandan, Köy Enstitüleri sadece öğretmen ya da meslek erbabı yetiştirmeyi değil aynı zamanda toplumsal değişim dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan eğitim kurumları olduğu vurgulanarak; demokrasi kültürünün çocukların karar alma süreçlerine katılımının sağlanarak var edildiği Köy Enstitüleri’nde aynı zamanda imece kültürü, doğaya ve çevreye duyarlılık eğitim öğretim sürecinin en önemli ilkeleri şeklinde nitelendirildi. 

Bugün “piyasalaştırma ve dinselleştirme” üzerinden inşa edilmeye çalışılan eğitim anlayışına karşı Köy Enstitüleri’ni var eden düşün dünyasını sahiplenmek daha da önem kazandığına da dikkat çekildi. 

Son olarak, Köy Enstitüleri’nin yetiştirdiği, yoksulluktan gelerek yurdun öğretmeni ve yazarı olan Fakur Baykurt’un dediği gibi “Bey çocuğu bey ırgat çocuğu ırgat olmasın,  eşit ve özgür bir dünyada yaşayalım” diye kamusal, laik, bilimsel eğitim mücadelesini örmeye devam edeceklerine işaret edildi.

Editör: Aslı AKIŞ