(HABER MERKEZİ)- Zaman zaman kamuoyuna yansıyan okullarda parayla öğretmen seçiliyor haberlerine son! Artık ilkokullarda ve ortaokullarda öğretmen ve şube seçimi kura ile yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından eylül ayında kamuoyuna duyurulan okullarda kura ile öğretmen ve sınıf seçim sistemi 14 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kayıtlarda kura ile şube ve öğretmen seçimi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde şu şekilde düzenlendi:

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.”

“c) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.”