(HABER: SERVET GÖKÇEK) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’nce “Yükseköğretimde Değişim Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi” konulu program düzenlendi. Programın konuğu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas oldu.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen programa, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Konuk Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Genel Sekreter İhsan Ağcan, dekanlar, müdürler, kalite alt komisyon üyeleri, öz/akran değerlendirmede görev alanlar, bölüm başkanları, daire başkanları, fakülte, enstitü, yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, Şube Müdürleri, Öğrenci Temsilcileri ve Kalite Öğrenci Topluluğu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Karaca, Kalite Güvence Sisteminin önemi, Yeni Kalite Yönergesi, koordinatörlük ve birim faaliyet takvimi, anket yazılımı, Kalite Öğrenci Çalıştayı ve Mezun Çalıştayı, Bap Yönergesi, ISO 9001 sertifika sistemi ve toplumsal katkı süreçleri kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

“KEYFİ UYGULAMALAR ENGELLENMEKTEDİR”

Kalite Güvence Sisteminin hem personel hem de öğrenciler için çok büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Prof. Dr. Karaca, “Bu sayede, yetki ve sorumluluklar tesis edilerek, keyfi uygulamalar engellenmektedir. İhtiyaç analizleriyle, anketlerle ve çeşitli geri bildirim mekanizmalarıyla akademisyenlerin, idari personelin, öğrencilerin ve diğer tüm paydaşların görüşlerine değer verilmekte, eğitim-öğretimde temsiliyet sağlanmaktadır. Başarıya dayalı ödüllendirme sistemleriyle kuruma değer katanlar hatırlanmakta, rekabet, kurumsal aidiyet ve motivasyon artışı sağlanmaktadır. Program yeterlilikleri ve öğrenme çıktıları izlenerek sektör ihtiyaçları dikkate alınmakta, nitelikli mezunlar yetiştirilmektedir. Dezavantajlı, kırılgan ve azınlık gruplara, kapsayıcılık ve eşitlik çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Araştırma performansı izlenmekte ve geliştirmek için sistematik ve kalıcı çözümler üretilmektedir. Bölgenin ve ilin toplumsal gereksinimlerini karşılamak amacıyla Üniversitenin bilgi, uzmanlık ve insan kaynağı potansiyeli değerlendirilmekte, kurumsal iş birlikleri sağlanmaktadır. Biz de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak bu alanlarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” diye konuştu.

 “İDARİ BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI KURULDU”

Yeni Kalite Yönergesi kapsamında İdari Birim Kalite Komisyonları oluşturulduğunu kaydeden Prof. Dr. Karaca, “Önceki yönergemizde sadece akademik birimlerde ve uygulama-araştırma merkezlerinde Birim Kalite Komisyonları bulunuyordu. Ancak yeni yönergeyle, daire başkanlıklarını da kalite sürecine dahil ettik ve daire başkanlıklarından İdari Birim Kalite Komisyonları oluşturuldu.  Dolayısıyla şu anki uygulamada, Akademik Birim Kalite Komisyonu ve İdari Birim Kalite Komisyonu olmak üzere iki komisyon bulunmakta. Bir de BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yeni bir kalite alt komisyonu kurduk. Bu komisyon, Sürdürülebilir Çevre Kalite Alt Komisyonu. Yeni yönergeyi web sitemize yükledik.” dedi.

 “PROF. DR. MUZAFFER ELMAS’A TEŞEKKÜR EDERİM”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, Kalite Güvence Sisteminin bir bütün olduğuna işaret ederek, sistemin kendi içerisindeki kırılmalarını, hatalarını, bozulmalarını daha erken fark edip bu tür sorunlara çözüm üretmenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir uçağın en önemli parçaları nedir diye sorulsa bunların pervane, kuyruk, kokpit olduğu söylenebilir ancak uçağın bütünlüğü önemlidir. Bunlardan birine bir zarar geldiği zaman, uçak arıza yapar, güvenli bir şekilde yolculuk yapılamaz. Sistemlerin bizlere kazandırdığı da aslında budur.” dedi.

Görevine yeni başladığı sıralarda BAİBÜ’ni değerlendiren iki önemli kurumun çok faydalı bir rapor hazırladıklarını belirten Rektör Alişarlı, bu rapor rehberliğinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi; sistem içerisinde yer alan bazı proje ve çalışmaların öz kültüre uymadığını ve batı kaynaklı olmasının yarattığı sakıncaları dile getirdi.

Verimli ve faydalı bir program olmasını temenni eden Rektör Alişarlı, “Davetimizi kırmayıp programa teşrif eden kıymetli hocamız Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kalitede bürokrasiyi azaltmanın ve dijitalleşmenin önemini vurguladı

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretimde Değişim Yönetimi” konulu sunum yaptı. Ülkemizde yükseköğretim sisteminde kaliteye en büyük zararı bürokrasinin verdiğini belirten Prof. Dr. Elmas, kalitede bürokrasiyi azaltmanın ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.

Dünyadaki hızlı değişim, değişimin eğitim ve öğretime etkisi, değişimin araştırma ve uluslararasılaşmaya etkisi, değişim yönetimi ve kalite ile ülkemizdeki uygulamalar ve kalite kültürü başlıkları kapsamında konuşmasını yapan Prof. Dr. Elmas, “Bu tür programların amacının; Üniversitelerde eğitim, yönetim, araştırma ve uluslararasılaşmada dünyadaki hızlı gelişimleri çok iyi kavramak.” olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin, 2010 sonrası hızlanan teknolojik değişime uyum süreçleri nasıl olmalı?

2010 sonrası giderek hızlanan teknolojik değişim ve üniversitelerin bu değişime adaptasyonuna vurgu yapan Prof. Dr. Elmas, “Üniversitelerimizin bu değişimi yakalaması lazım. Bunun için ilk olarak, herkese yetkinlik kazandırılması gerek. Yani biz bu dünyadaki değişimi anlamak, bu değişime uyum sağlamak istiyorsak, bu tür yetkinlikleri kazanmamız lazım. Bunlar; analitik düşünce, inovasyon yetkinliği, dijital yetkinlik, iletişim yetkinliği, karmaşık problem çözme yetkinliğidir.

Bu eğitim sadece belli bilim alanlarına yönelik bir şey değil. Bu eğitimden tüm öğrencilerimizin faydalanması gerektiği gibi, hayat boyu öğrenme kapsamında hepimizin de bu eğitimi alması tavsiye edilmektedir. Dünyaya ayak uydurmanın yollarından biri de budur. İkincisi de bu değişimi çevik bir liderlikle yönetmemiz gerekmektedir. Eğitimde, kalitede, yönetimde ve benzerlerinde, bunların 1 yıl sonra değişeceğini bilerek, değişime uygun, daha basit ve esnek sistemler kurmalıyız. Bunlar, açık ve yalın bir sistem olmalı.” ifadelerini kullandı.

Soru cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a Rektör Alişarlı tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.