Sevgili Bolulu Canlar!

Geçtiğimiz günlerde, ulusal basına da konu yapılan, meş’um bir olaya tanıklık ettik.

Her birinin, fert fert inşÂllah cennetmekân Sütçü İmam kıvamında, vasfında ve karakterinde olduğundan hiç mi hiç şüphe edilemeyecek hemşehrilerimizin, sokak şeytanlığı taktiğiyle, bir anda karşıya karşıya ve hasım hâle getirilmesi projeoperasyonüstakıl fitnesine, maalesef şehâdet edildi. Ve itibarsızlaştırılacak, basite indirgenecek, ve siyaset bu bolu beyne şeyler>> diyerek geçiştirilecek bir hâdise değildi. Ve Rabbimiz ,(daima olduğu gibi)biz Bolulu Canların yüzüne baktı ve çok şükür ki, netice itibariyle, bu sokak şeytanlığı şerrinden, etkili bir hayra çıkardı ortaya…

Görüntüden algılanan, aşağıyukarı şöyleydi:

1-Şeytanlığı kurgulayan(-lar);

2-Projeüstakıl operasyonu(örneğin; tahrik ederek)uygulayan(-lar)

3- a-Azmettirici(-ler)(üstakıl kurulu)

b-Uygulayıcı(-lar) (Bunlar, Bolumuzun usulet ve suhulet ikliminden asla nasibini alamamış, tahrik ve tahkir edici militan  ya da militanlar çaşıtlar olabilir.)

c-Bunlar örgütçü, sempatizan, projekriptolar olabilir.

d-Bu projekaos operasyonu ustaca hazırlayan ve sahada bizzat karşı karşıya gelen taraflar olabilir.Yani, ince ve derin biçimde ,uygulanması zamana yayılmış bir projeoperasyon olabilir.Bu ihtimal, bir komplo değerlendirme olarak görülmemelidir. Çünkü Bolumuz hâlen, insan yapısı bakımından eğmeye bükmeye gelmeyen bir karaktere ve her türlü faşist-emperyalist-diktacı-dayatmacı-sömürgeci-mandacı-ben yaptım olducu mekanizmaya karşı, net ve kararlı çok yoğun bir nefret birikimine sahiptir. Dolayısıyla kaos kurgulayıcıların, derinden ve ancak ince hesapların sonucu oluşturacakları senaryoların dışında başarılı olmaları, Bolumuzda neredeyse imkansızdır. Bu kaosun figüranları, mahallin etkilileri yetkilileri idarecileri yöneticileri amirleri imtiyaz sahipleri olabilir.Ve saire ve saire…

Bu meyanda biz Boluluların, bir zaafımızı da belirtmek gerekir.İnsanımızın, “dolanu dolanu gide”  veya “sunâ sunâ (sunmak:havlamak) gide” veya “çemkürü çemkürü gide” veya “bırak havlasın dursun” tarzındaki yaklaşımının özünde yatan, muazzam özgüven enerjisini    SEVGİden alan ve her daim korkuyu   korkutmuş olan hoşgörürlüğü…Bu zaafımızın dozunu ,çoğu zaman ayarlamayı beceremiyoruz maalesef.Oysa, örneğin mukaddesatımıza karşı havlayanlar için ,asla hoşgörü geçerli değildir, olmamalıdır.Bu türlü yaratıklar derhal, türlerine yaraşır bir sinerji ile sosyal  buharlaştırmaya uğratılmalıdırlar.Bu mevzu uzar…

Evet Canlar, projekaos diyorduk.Bolumuzda ,bu tür usûlet ve suhûlet bozucu şeylerden (konukomşu geçimsizliği, ticaret rekabeti ve husumeti, amir-memur zıtlaşması, dünürlerarası huzursuzluk vb.gibi…) adamakıllı bunaldığımızda ,gerginlikten dolayı şöööyle bir gerinip, “amacın ne oğlum senin?” ya da “şıllık, senin amacın ne, onu söyle bana!” , diye höykürürüz.

Amaç belli, KAOS. Biz Boluluların tabiriyle “ortalığı garuşdumak”.

Neden? Neden olacak; ekonomik, siyasal, toplumsal vd. ranta bilvesile ortak olmak, bu projegizliçıkarkriptonema çetesinin içinde yer almak, mensubu olduğu toplumun sömürülmesiyle elde edilen çıkar pastaparsasından pay kapmak, hırsızlığı rahatça gerçekleştirmek için.

Şu hâlde, sanırım mevzu anlaşıldı, ki an ve gün itibariyle durum şudur:

1-Devletimiz, milletimiz, ordumuz tüm hatlarıyla tehdit altındadır.

2-Bolumuz yani beldemiz sakin, usûlet ve suhûletin hâkim olduğu bir coğrafyadır.

3-Ve Bolumuz, devlet millet ve ordumuza karşı olan her türlü tehdidin karşısında (ordu Bolulular ya da Bolu ordusu olarak) ; Allah inancı-vatan sevgisi- bağımsızlık aşkı- millet olma bilinci ve bayrağın kutsallığı kavram ve değerleriyle donanmış-donatılmış gözüpek insanların yurdudur.

4-Bu özellikleriyle Bolumuz, tüm yurdumuzda olduğu gibi, gizli ordudur ve çok kuvvetli bir cephedir. Ki bunu 21 Temmuz 2016’da bizâtihi kanıtlamıştır.

5- Bu ordu, bu cephe (tüm ülkede olduğu gibi) zayıflatılmaya çalışılmaktadır.

(Kültürümüz düşmanı, güya kültürel-sanatsal organizasyonlarla millî-mânevi yapımızda oluşturulan çatırdatmalar ve çökertmeler vd. sayesinde “ruh dünyamızın iğfal edilerek hibrit hâle getirilmesi…)

6-Projekripto ince derin hesap plânlamalarla, özbeöz vatan sevdalısı Boluluların karşı karşıya getirilmesi , çatışma-vuruşma seviyesine çekilmesi.

7-Ve bunlar ve bilinen bilinmeyen tüm sorunların, bütün zamanlardakilerden daha fazla üretilir, yaygınlaştırılmış bir hâlde uygulandığı-uygulatıldığı bir döneme tanıklık ediliyor olması.

8-Ve maalesef…

Ve ne yazık ki, tüm bu “KAOS” hazırlama, oluşturma projekripto derin gizli üstakıl organizasyonunun, tam da devletimizin, milletimizin, ordumuzun yani MİLLÎ GÜVENLİĞİMİZİN yani ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİN tarihsel süreç bakımından en fazla TEHDİT edildiği bir dönemde ( 09 EKİM 2019 BARIŞ VE SEVGİ PINARI HAREKÂTI öncesi ve devam edegelen süreç) yoğunlaşmasına, Bolulular olarak ki geçmişten beri öyleydi, yine öyle “irfan sahibi”, ileri görüşlü; düşmanını değil düşmanlığını görünce bilen, görmeden sezebilen, yüksek karakterli CAN BOLULULAR olarak “TANIKLIK” etmekteyiz.

MESAJ;

Ülkemizde olduğu gibi, Bolumuzda da ihanet, provakasyon, casusluk, düzgün sağlam helâl kan ve süt arızalılara, bugüne dek meydan verilmedi, meydan bırakılmadı.

Bundan sonra da

“Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son OCAK” aşkı ve imanıyla, meydan bırakılmayacak; barınacakları- barındıkları inler de dahil olmak üzere bölgemizden, bu kutlu coğrafyadan buharlaşmaları gözlemlenmeye devam edilecektir.

Tarihte böyle olmuştur. Böyle olmaya da devam edilecektir.

Bu coğrafyanın, saksı toprağı değil, her karışının şühedâ kanıyla sulanmış mukaddes bir emanet, kutsal bir toprak ve aşk ile yaşayan bir VATAN olduğu, her gerektiğinde İSPAT edilecektir.

Bolu Ordumuz, 7/24 teyakkuzda her daim beklemektedir

(ÖZEL NOT: Geçtiğimiz günler de Belediye Meclisi oturumundaki manzaraya dair bir Bolulu olarak diyorum ve diyoruz ki:

Övündüğümüz ve en önemlisi güvendiğimiz bir gençlik teşkilâtının il başkanı olan İsmail Akgül Kardeşimiz de her daim yanında olduğumuz EVLÂDIMIZDIR. Sevdiğimiz ve en önemlisi de güvendiğimiz Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN Kardeşimiz de , her dâim yanında olduğumuz EVLÂDIMIZDIR.

Bu evlâdlarımızı hiçbir kanı sütü problemli yaratığa harcatmayız, harcatmayacağız.

Değmez ama, bu anzavur tohumu olduğunu belkide kabul etmeyen müzevir KAOSÇU ÇAŞITLARın şunu da unutmamaları kendi menfaatlerinedir.

Mukaddesatımıza, millî-mânevi değerlerimize sövmek yoluyla, bu coğrafya da muzahrafat nesnesi olmaya devam ederlerse, değil rantiyelerden bir arsa, Çığırtkanlardan da (mezarlık) bir karış yer bile bulamayacaklardır.

Vesselâm.)

KUTLAMA ve TEŞEKKÜR: Bolu Belediyemizin Başkan Tanju ÖZCAN öncülüğüyle düzenlediği ve Bolumuza yaraşır yüksek katılımlı başarılı ve duygulu , 16EKİM2019 BARIŞ VE SEVGİ PINARI HAREKÂTI – TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE MORAL ve DESTEK YÜRÜYÜŞÜ için tüm emeği geçenleri içtenlikle kutlarım.