reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

AİBÜ AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AİBÜ AKADEMİK PERSONEL ALACAK
29 Kasım 2017 - 12:31

AİBÜ akademik personel alacağını duyurdu. Buna göre üniversiteye 3 profesör, 10 doçent,  6 yardımcı doçent alınacak.

AİBÜ’den yapılan akademik personel alımı ilanında;

“Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

 

BİRİMANABİLİM DALIUNVANDER.ADETAÇIKLAMA
Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiProfesör11Problemli internet kullanımı, eğitimde ekran videoları ve blog kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiTürkçe EğitimiProfesör11Erken çocukluk döneminde ana baba eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliye TeorisiProfesör11
Eğitim FakültesiEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoçent21Test Eşitleme konusunda çalışmaları bulunmak.
Eğitim FakültesiOkul Öncesi EğitimiDoçent21Kelime hazinesi ve konuşma eğitimiyle ilgili çalışmaları bulunmak.
Fen – Edebiyat FakültesiCebir ve Sayılar TeorisiDoçent21Grup, halka ve modül teorisi ve cebir konularında çalışmaları olmak.
Fen – Edebiyat FakültesiAtom ve Molekül FiziğiDoçent21Kuantum termodinamik ve enformasyon teorisi konularında çalışmaları olmak.
Fen – Edebiyat FakültesiUygulamalı MatematikDoçent21Akışkanlar mekaniği, disk akışı, hidrodinamik kararlılık, sınır tabaka problemleri ve numerik çözümler konularında çalışmaları olmak.
Fen – Edebiyat FakültesiNükleer FizikDoçent21Hadronların nükleer ortam özellikleri ve nükleer ortamda toplam ve ortalama kuralları konularında çalışmaları olmak.
Fen – Edebiyat FakültesiBotanikDoçent21Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiEntomolojiDoçent21Meyve Zararlıları konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiTohum Bilimi ve TeknolojisiDoçent21Doku kültürü yöntemiyle tohumluk çoğaltımı üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiTohum Bilimi ve TeknolojisiDoçent21Tohumların depolanması ve mühendislik özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YüksekokuluTurizm İşletmeciliğiYardımcı Doçent41İşletme alanında doktora yapmış olmak, sağlık turizmi ve ekonomik krizlerin turizme etkileri konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiAğız, Diş ve Çene CerrahisiYardımcı Doçent51LeFort kırıkları, hızlı üst çene genişletmeleri ve dental implant konularında çalışma yapmış olmak.
Tıp FakültesiRadyolojiYardımcı Doçent41Sigara içicilerde beyin kan akımının Doppler US ile değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve RehabilitasyonYardımcı Doçent41
Ziraat ve Doğa Bilimleri FakültesiÇayır Mera ve Yem BitkileriYardımcı Doçent41Tarla Bitkilerinde doktora yapmış olmak ve Tarla Bitkileri ile ilgili biyoteknolojik çalışmaları olmak.
Mühendislik-Mimarlık FakültesiGıda MühendisliğiYardımcı Doçent41Biyosüreç optimizasyonu ve enzim üretimi konularında çalışmaları olmak.

 

Kep Adresi [email protected]