(Haber: Oğuzhan Eke) - Eğitim Sen Bolu Şubesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği tarafından Bolu’daki yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Tüm yetkililere sesleniyoruz, bilimin ticarileşmesine, siyasallaşmasına, ırkçı, ötekileştiriçi söylemlerle uluslararası öğrencilerin mağdur edilmesine ve tartışılmasına karşı olduğumuzu kamuoyuna bildiririz” denildi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği , Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki uluslararası öğrencilere ilişkin basın açıklaması yapıldı. Eğitim Sen Şube Başkanı Dilek Çakman tarafından kamuoyuna okunan metinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, Yüksek Öğretim Kurumuna ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yönetimine tepki gösterildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, yabancı uyruklu öğrencilerin otobüs bileti fiyatların zam yapacağını söylemesi, “ırkçı” olarak tanımlandı. YÖK’ün, yabancı öğrenci çekme çabasının sebepleri ifade edilerek, eleştiride bulunuldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kötü olaylarla anılmasına izin vermeyecekleri ifade edilerek, Bolu’ya gelen öğrencilerin akademik geçmişlerinin iyi araştırılması istendi. Açıklamanın başlıkları şöyle:

 “GENÇLERİ IRKÇI BİR ŞEKİLDE HEDEF TAHTASINA OTURTU”

“Geçtiğimiz hafta BAİBÜ'de eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ‘Üniversiteye öğrenci alımlarının kontrolsüz yapıldığı ve üniversitenin rant kapısına döndüğü, artan yabancı uyruklu öğrenci sayısına önlem olarak ise bu öğrencilerin otobüs ücretlerine astronomik zam yapılacağı’ şeklindeki açıklamasını basından takip ettik. Öğrenciler üzerinden komisyon pazarlıkları yapılıp, eğitim süreçlerini ticarileştirme girişimleri her ne kadar yanlışsa, bu ticaretin mağduru olmuş gençleri ırkçı bir şekilde hedef tahtasına oturtup, faturayı onlara kesip, yetkisi olmamasına rağmen temel hakları olan ulaşım ücretlerine zam yapmayı gündeme getirmek de o kadar yanlıştır.

“YANLIŞ YÜKSEKÖĞRENİM POLİTİKALARI”

YÖK’ün yabancı uyruklu öğrencileri ülkeye çekme çabalarının ardında iki sebep bulunmaktadır: Birincisi, küresel neo-liberal eğitim politikalarının bir ayağı olarak getirileri milyar dolarları bulan uluslararası öğrenci havuzundan pay almak, bir başka deyişle çöküşte olan ekonomiye girdi sağlamak; ikincisi ise yanlış yükseköğrenim politikaları ile boş kalan kontenjanları doldurmaktır.

“BAİBÜ’YE SİRAYET ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Karabük Üniversitesi’nde yaşananların, kurucusu değerli İzzet Baysal tarafından Bolululara emanet edilen, şehrimizin bir değeri olan BAİBÜ’ye sirayet etmesine izin vermeyeceğiz. Bunu yaparken toplumu kutuplaştıran her türlü ifadenin de aynı zamanda karşısında durup şehrimizin huzurunu da göz önünde bulunduracağız. Ülkemizde üniversite yönetimlerinin iktidarların emrine girmeleri, siyasi kimlikleri ile hareket etmeleri, uluslararası öğrenciler gerekçe gösterilerek yerel yönetimlerle polemiklere girmeleri ve bu meselenin üniversitede ilişiksiz mecralarda konu edilmesi üniversitemizin geldiği noktayı bizlere açıkça göstermektedir.

“AKADEMİK GEÇMİŞLERİ İYİ ARAŞTIRILMALIDIR”

Geçen hafta yapılan karşılıklı açıklamalarda adı geçen tüm yetkililere sesleniyoruz; başta siyahi öğrenciler olmak üzere ülkede yaşayan çoğu yabancı öğrenci insan hakları ihlallerine maruz bırakılmaktadır ve risk altındadır. Her türlü ayrımcı, damgalayıcı ve ırkçı ifadeler zaten güvensiz bir şekilde ülkeye gelen, kazanç kapısı olarak görülen yabancı öğrencileri daha da risk altında bırakmakta ve bunun sonucu olarak toplumsal huzuru bozacak girişimlere kapıyı aralamaktadır.  Bunun yanı sıra yabancı öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce gelişmiş ülkelerin kendilerine gelen öğrencilere yaptığı gibi akademik geçmişleri iyi araştırılmalıdır.

“KARŞI OLDUĞUMUZU KAMUOYUNA BİLDİRİRİZ”

Sonuç olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak, eğitim ve bilimin ticarileşmesine, siyasallaşmasına, ırkçı, ötekileştiriçi söylemlerle uluslararası öğrencilerin mağdur edilmesine ve tartışılmasına karşı olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.”

Editör: Oğuzhan EKE