12 Mayıs 2024 günü kutlanacak olan “anneler günü”, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan ve annelere duyulan sevgi, saygı ve minnettarlığı ifade etmek için özel gün olarak kabul edilen bir gündür. Bu çok anlamlı gün, tarih boyunca pek çok kültürde farklı şekillerde kutlanmış olsa da modern anlamda kutlanması, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Anneler günü, dünyanın dört bir yanında kutlanan önemli bir gündür ve annelerimiz için bir armağan niteliği taşımaktadır.

İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne-babasıdır. Allah’ın izniyle büyütüp yetiştiren de onlardır. Bu yüzden yüce dinimiz insana, anne-babasına ihsanda bulunmayı, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster.’”( İsrâ, 23-24)

Bu günlere gelmemizde en büyük katkısı olan anne ve babamız bizleri; sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle yetiştirdiler. Bir adam Peygamberimize gelerek, “Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: “Vaktinde kılınan namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir.”( Buhârî, Tevhîd, 48)

Yine sahabe efendilerimizden biri gelerek: "Ey Allah`ın Resulü iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyaade kim hak sahibidir?" diye sordu. Hz. Peygamber (sav): "Annen!" diye cevap verdi. Adam: "Sonra kim?" dedi, Resulullah (sav) "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar: "Sonra kim?" dedi Resulullah (sav) yine: "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Sonra kim?" Resulullah (sav) bu dördüncüyü: "Baban!" diye cevapladı."( Buhari, Edeb 2)

İyilik ve ihsanı, tatlı sözü ve güler yüzü, saygı ve hoşgörüyü Allah’ın emri olarak yapmak zorunda olduğumuz kişiler anne-babamızdır. Onların her zaman hayır dualarına ihtiyacımız vardır. Bu duaları, dünyada huzurumuz ve nimetlerimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısını asla unutmayalım: “Rabbin hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne-babanın öfkesindedir.”( Tirmizî, Birr, 3).

Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: “Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık sana kalmıştır!”( Tirmizî, Birr, 3)

Allah Resulü (s.a.v.) bir gün ashabına “Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi?”diye üç kez sordu. Bunun üzerine ashâb-ı kirâm, “Evet, ey Allah’ın Resûlü.” diye cevap verdi. Ardından, “Allah’a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir.”(  Buhârî, Edeb, 6) diye buyurdu.

Anne ve babalarımız eğer hayatta değillerse  onlar için yapmamız gereken vazifeler şunlardır: Onları rahmetle anmak, hayırla yâd etmek, hayır dualar etmek, onlar adına hayır ve hasenatta bulunmak, meşru olan vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına iyilik etmek ve onlara kötü söz söylenmesine sebep olacak davranışlardan sakınmak.

Anne ve babalarımı hayatta iseler, Rabbimizin emrettiği ve Allah Resul’ünün tavsiye ettiği şekilde onlara iyi muamele etmeliyiz ve hayırlı evlat olmak için her türlü fedakarlığı yapmalıyız.

Yazımı tamamlarken, başta şehit anneleri olmak üzere; Gazze’de, Filistin’de, ve tüm mazlum coğrafyalarda zulme haksızlığa, katliama ve kötü muameleye maruz kalan annelerin anneler günü kutlu olsun.

                                                                                                                                     Ali Rıza Tahiroğlu

                                                                                                                                 DİB. Başkanlık Müftüsü