Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu, 7. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirme sonucunda varılan talep ve önerileri, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’na iletti.

Haber: Oğuzhan Eke

Bolu Barosu Başkanlığı tarafından, 7. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirme yapıldı. Söz konusu değerlendirmede yer alan görüş ve talepler de AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’a iletildi.  Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu tarafından kaleme alınan dilekçenin satır başları şöyle:

“PAKETİN İÇERİĞİNDEN KAMUOYU İLE BİRLİKTE BASIN YOLU İLE HABERDAR OLUNMUŞTUR”

“7. Yargı paketinin yargının iç işleyişi ve usulle alakalı değişiklikler bu yazımın kapsamında olmadığını öncelikle ifade etmek isterim. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim değişiklikler 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ndaki Barolar ve Avukatlar ile ilgili kısımları oluşturmaktadır.      Belirtmek isterim ki, söz konusu paketin içeriğinden kamuoyu ile birlikte basın yolu ile haberdar olunmuştur. Esasen yargının kurucu unsuru olan savunmanın örgütlü yapısı Barolar ve onun çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği’nin sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda halihazırda Adalet Bakanlığı’na gönderdiğimiz 21/12/2022 tarihli randevu talebine henüz yanıt verilmemiştir. Barolar ve avukatlar ile ilgili düzenlemelerde bu hususları Bakanlıkla ilk elden görüşmemiz bizlerin taleplerinin aktarılması yönüyle kıymetlidir.”

“AVUKATLARDAN BARO KESENEĞİNİN (AİDAT) ALINMAMASI ÖNERİLMİŞTİR”

“7. Yargı paketinde, Avukatlık Kanunun 65. maddede 0-5 Yıl kıdemli avukatlardan baro keseneğinin (aidat) alınmaması önerilmiştir. Gerekçesinde ise mesleğe yeni başlayanların ekonomik olarak desteklenmesi olarak ifade edilmiştir. Yine paketteki tasarıda Avukatlık Kanunu 180. Maddede Adli Yardım Bürosunun gelirlerini oluşturan harçlardan aktarılacak payın %2 den %3 e çıkarılması önerilmekte ve gerekçesinde ise adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amaçlandığı belirtilmektedir. Avukatlık Kanunu 43. Maddeye eklene son fıkra ile avukatların büro kurması için finansman desteği getirilmesi teklif edilmektedir.”

“180. MADDEDEKİ ORANSAL ARTIŞI DEĞERLİ BULDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTERİM”

“Öncelikle 43. Madde ile getirilmek istenen desteği ve 180. Maddedeki oransal artışı değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak biraz aşağıda ifade edeceğim açıklamalar ışığında özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik ve onları ekonomik olarak desteklemek amacı taşıyan tasarının bu amacı gerçekleştirmek noktasında yeterli olmadığını maalesef ifade etmek isterim.

“ÜCRETLER YASAL KESİNTİLER SONRASI 2 YIL GİBİ SÜREDE AVUKATLARA AKTARILMAKTADIR”

“Zira, mevcut 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği 0-5 kıdem avukatlar genel kurulca belirlenen aidatın yarısını ödemekte olup, örneğin bu tutar Bolu Barosunda bugün için yıllık 600 TL’dir. ( Ekim ayındaki Genel Kurulumuzda yeni artış yapılmıştır.) Yine özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların öncelikle adli yardım kapsamında görevlendirme kabul etmektedir. Ancak adli yardım gelirlerinin yetersizliği nedeniyle şu anda Bolu Barosunda adli yardım kapsamında avukatlık görevine başladıktan yaklaşık 20 ay sonra ücret sırası kendilerine gelmekte ve görevin kabul edildiği tarihteki tarifeden ücretler yasal kesintiler sonrası 2 yıl gibi sürede avukatlara aktarılmaktadır.”

“BOLU BAROSUNUN 1 MİLYON TL AVUKATLARA ÖDEMESİ GEREKEN BORCU BULUNMAKTA”

“Bu bakımdan Bolu Barosunun yaklaşık 1 Milyon TL avukatlara ödemesi gereken adli yardım borcu bulunmakta olup esasen bu tutar barolara gönderilen keseneğin yeterli olmaması ancak avukat talebini karşılayan çok sayıda vatandaşın başvurusundan ötürü yıllarca tutarların birikmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan tahmini birikmiş yaklaşık 150 Milyon TL tutarındaki avukatların alacaklarının tek seferde tüm Barolara aktarılmak üzere TBB’ne gönderilmesi içinden geçtiğimiz ekonomik şartlar değerlendirildiğinde çok önemli ve elzemdir.”

“TUTARIN %4’E ÇIKARTILMASI TALEBİMİZ”

“Bunun yanında adli yardım bürosunun gelirinin %2 den 3’e çıkartılması taleplerimizin kısmen karşılanması bakımından memnuniyet verici ise de yukarıda aktardığım birikimi eritmeye de matuf olmayacaktır. Bu bakımdan da bu tutarın %4’e çıkartılması talebimiz bulunmaktadır. Öte yandan bizler tarafından sürekli gündeme getirilen ve dikkatinize sunduğum çok önemli ekonomik sorunlarımızın çözümüne dair hususlara pakette yer verilmesi gerekmektedir.”

AVUKATLARIN TALEPLERİNE YER VERİLDİ

Dilekçede avukatların taleplerine de yer verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu değerlendirmeler ışığında, Barolarımızın ve Avukatların öncelikli taleplerine dair başlıklara aşağıda yer verilmiştir. Buna göre; Adli Yardım’da avukatların birikmiş alacaklarının tek seferde ödenmek üzere TBB’ne gönderilmesi, Adli Yardım ve CMK ücretlerinin bir kamu hizmeti oluşu sebebi ile KDV muafiyeti getirilmesi, bu mümkün değil ise %1’e çekilmesi,

“PRİM ÖDEMELERİNDE TAKSİT VE İNDİRİM HUSUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMASI”

Bunu dışında kalan tüm genel avukatlık hizmetlerinde KDV’nin %8 e indirilmesi, Genç Girişimci İşyeri açılışı kapsamında 1 yıl olan Bağ-Kur prim muafiyetinin 5 yıla çıkarılması, 29 Yaş altındaki avukatlara prim ödemelerinde taksit ve indirim hususunda çalışma yapılması,

Ayrıca 3 yıl için belirlenen gelir vergisi istisnası kapsamında olduğu belirlenen 75.000 TL lik gelirin 150.000 TL ye yükseltilmesi, Emekli aylıklarının da arttırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması, 5.000 TL üzeri alacaklarda vergi dairesinden borcu yoktur yazısı talep edilmektedir. Bunun kaldırılması bu mümkün değil ise 25.000 TL’ye çıkarılması, bu kapsamda Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1 İkinci Bölümde değişiklik yapılması,

Avukatlık Kanunu 180. Maddesi a fıkrası uyarıca adli yardım için aktarılacak gelirin %2 den %4 çıkartılması, Avukatlık Kanunu 180. Maddesi b fıkrası uyarınca kamu kurumlarının Adli Yardım için bütçelerinden pay ayırması gerekmektedir. Bu kapsamdan kamu kurum ve kuruluşlarına bütçelerinden gerekli adli yardım ödemeleri için yardımda bulunulması hususunda hatırlatma yapılması,

“ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNE VERİLEN PROMOSYONUN AVUKATLARA DA ÖDENMESİ”

Avukatların Vakıfbank üzerinden yürüttüğü avukatlık faaliyetleri sebebi ile banka ile ciddi bir ticari çalışması bulunmaktadır. Bu kapsamda VakıfBank’ta maaş müşterilerine ve Adalet Bakanlığı personeline verilen promosyonun Avukatlara da ödenmesi,

“BİR KISMI İDARİ KARAR VE İŞLEMLER İLE RAHATLIKLA ÇÖZÜLEBİLECEK”

Şeklinde özetlenebilecek olan acil ve önemli taleplerin bir kısmı yasal düzenleme gerektirmekte iken bir kısmı ise idari karar ve işlemler ile rahatlıkla çözülebilecek konulardır. Bu bakımdan ilimizin kıymetli bir milletvekili olarak sizden ilettiğimiz konularda ilgili kurumlar nezdinde gerekli yardım ve müracaatları yaparak avukat kamuoyunun ve ailelerinin taleplerini ilgili yerlere bizler için ayrıca aktarmanız ve gerçekleşmesi için desteklemenizdir.

Bu konuda vereceğiniz kıymetli destekler için şimdiden şahsım ve Bolu Barosu adına teşekkür eder, bilgilerinize saygılarımla sunarım.”