Tarihimizde şerefle yerlerini koruyan zaferlerimiz, millî günlerimiz, düzenlenen anma günleri; millî tarih şuurunda uzun vadeli plânlar yapmaktadırlar. Çağımızda bu plânları yapmayan toplumlar geleceklerini tesadüflere terk etmiş olmaktadırlar. Dün ile yarın arasında yerimizi koruyabilmemiz, yarınlara güvenle bakabilmemiz bu toprakların yarınki sahibi gençlerimizin yetişmesiyle yakından ilgilidir. Çünkü ulusal kültürüne sahip çıkmayan, onu yeni nesillerine aktaramayan toplumlar yaşama güçlerini, yükselme enerjilerini kaybedebilirler.

Türkler, tarih boyunca birçok zaferler kazanmışlarsa da, Anadolu'da yaşamak ve yurt tutmak için kazanılan iki büyük zafer bunların en önemlisi olmalıdır. Birincisi Anadolu'yu Türk Vatanı haline getirmek için 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanmış olduğumuz Malazgirt meydan savaşı, diğeri de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran 26 Ağustos 1922 tarihli Başkumandanlık meydan muharebesidir.          

Üzerinde yaşadığımız ve 1000 yıldan beri vatan bildiğimiz bu toprakların, bize kazandırılmasında büyük payı olan "Malazgirt Zaferi" tarihi bir olay olarak da ayrı bir özelliğe sahiptir. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans İmparatoru Romenos Diogenes'e karşı Malazgirt ovasında kazandığı zafer, yalnız Türk ve Bizans tarihinde değil, dünya tarihi içinde bir dönüm noktası olmuş ve sonucu günümüze kadar gelmiştir. Malazgirt Zaferi sonunda Anadolu'da, Bizans-Grek-Ortodoks kültürü yerine Türk-İslâm medeniyeti hâkim olmuştur.

Malazgirt savaşının bir diğer özelliği de, M.Ö. IV. Yüzyıldan beri Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları üzerinde hüküm süren eski çağın en büyük imparatorluğu Roma'nın doğudaki mirasçısı Bizans'ın, genç Selçuklu devleti karşısında bir gün içerisinde perişan olması, başta imparator olmak üzere maiyetinde bulunanlardan hemen birçoğunun esir edilmesidir. Bu durumun daha iyi aydınlığa kavuşturulabilmesi için her iki devletin yani Bizans ve Selçukluların savaştan önceki askerî, siyasî ve kısmen sosyal durumlarını bilmekte yarar vardır. Bizans İmparatorluğu'nun askeri ve siyasi durumu yanında, Anadolu'nun Jeopolitik yapısı da savaşın doğurduğu sonuçlar üzerinde etkili olmuştur. Çünkü 3000 yıl Müslüman Araplara karşı başarı ile savunduğu Anadolu'yu, Türkler karşısında savunamamıştır. Ayrıca bu zaferin Millî tarihimiz yönünden bir diğer önemi de, atlı-göçebe kültürden, yerleşik şehir kültürüne geçişimizle ilgilidir.

Malazgirt savaşı sonunda Bizans, tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden birine uğramakla kalmamış, Anadolu’yu kurtarma ümidini yitirmiştir. Askeri alanda başarısızlığa uğrayan Bizans, politik mücadelesini sürdürmüş, daha önce hâkimiyeti altında iken bir türlü anlaşamadığı "Şark Hıristiyanlarının" batı dünyası nezdinde savunucusu olmuştur. Anadolu, Suriye ve Filistin' de toprak hâkimiyetinin kurulmasıyla Bizans'ın çağrıları meyvesini vermiş ve "Kutsal toprakları" kurtarma görüntüsü altında Türk-İslam dünyasına karşı "Haçlı Seferleri" başlatılmıştır. Bu seferler sırasında Bizans, sadece haçlı kuvvetlerine kılavuzluk ve iaşe yardımı yapmıştır. Başlatılan haçlı seferlerinin sonu gelmemiş, bu uğurda milyonlarca insan ölmüş, şehir ve kasabalar, köyler harap olmuştur.

Anadolu da Selçuklu devletinin mirası üzerine kurulacak olan Osmanlı Devleti, Anadolu ile yetinmemiş, Viyana kapılarına kadar dayanmıştır. Osmanlıların Balkanlara çıkmasıyla başlatılacak olan Haçlı Seferleri zaman ve zemine göre şekil değiştirerek, Osmanlı devletinin dağılma dönemine kadar devam etmiş ama ismi haçlı seferleri değil, "Şark meselesi" olmuştur. Bu uğurda batı dünyası mesai harcamaktan bıkmamış, önce Balkanlarda yaşayan gayri Müslim Osmanlı tebaasının dini hakları bahanesiyle "Şark Meselesini" gündeme getirmiştir. Şark meselesi, Balkan savaşlarından sonra burayı vatan tutan Türklerin tarihi kadar, Dünya tarihini de ilgilendiren bir olay olarak tarih sayfasına geçmiştir...

SONUÇ

Türklerin, Anadolu ile 395–396 tarihlerinde Batı Hun Türkleriyle başlayan siyasi ve askeri ilişkileri, Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasından önce ve sonra 1015–1071 tarihleri arasında Çağrı Bey, Tuğrul Bey, Alparslan ve diğer Selçuklu emir ve kumandanlarıyla da devam etmiştir. 1071 Malazgirt Savaşıyla noktalanma derecesine gelen askeri bir vatan kazandırmıştır.

Bu zaferden sonra yeni vatanı dili, dini, kültürü, sanatı, elemeği ve göz nuru ile dantel gibi işleyen Türkler, daha sonra Balkanlarda Akdeniz de, Karadeniz de, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika ve Yemen'de yaptıkları siyasi ve askeri mücadelelerde burasını birer üs olarak kullanmışlardır. Yeni kazanılan vatan, siyasi ve askeri mücadelelerin merkezi olduğu kadar; Türk dilinin, Türk Kültür ve Sanatının, Türk Etnografyasının merkezi olmuştur. Bütün bu olumlu sonuçlar Malazgirt Meydan Savaşı sayesinde gerçekleşmiştir.

22 AĞUSTOS

1910- Japonya, işgal ettiği Kore'yi topraklarına kattı.

1924- Ankara'da Muallimler (Öğretmenler) Kongresi toplandı.

1935- Türk Tarihi Tetkik Cemiyetince ilk arkeoloji kazısı, Çorum-Alacahöyük'te başlatıldı.

1986- Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İstanbul'da 103 yaşında veda etti.

2000- Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, tedavi gördüğü Ankara'da öldü.

2020- Giresun'da sel felaketi. 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi sel sularında kayboldu.

23 AĞUSTOS

1916- Ruslar, Bitlis ve Muş bölgelerinde yeniden taarruza başladı.

1921- Yunan ordusunun saldırısıyla, Sakarya Meydan Savaşı başladı.

1923- Lozan Barış Antlaşması, Büyük Millet Meclisinde onaylandı.

1925- Mustafa Kemal, Kastamonu gezisi sırasında "Şapka ve Kıyafet Devrimi"ni başlattı.

1955- İngiltere'ye Kıbrıs için ilk nota verildi.

24 AĞUSTOS

1851- Osmanlı Hükümeti, Palmer ve Goloschimid şirketleriyle sözleşme imzalayarak, borç para aldı.

1936- Üçüncü Türk Dili Kurultayı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmalarına başladı.

1958- Bursa yangınında, tarihi Kapalıçarşı dâhil 2 bin ev ve dükkân yandı.

1968- Fransa, Pasifik'teki hidrojen bombası deneyinin ardından "Nükleer Kulüp"ün 5. Üyesi oldu.

1991- Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başladı.

25 AĞUSTOS

1982- Edebiyat araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. Abdulbaki Gölpınarlı, 82 yaşında öldü.

1999- Kadınların 58. Erkeklerin 60 yaşında 7000 gün prim ödeme koşuluyla emekli olabilmeleri yasalaştı.

2000- UEFA Şampiyonu Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası Şampiyonu Real Madrid'i 2–1 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

2001- İş adamı Üzeyir Garih, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda bıçaklanarak öldürüldü.

26 AĞUSTOS

1071- Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan, Malazgirt Zaferi’ni kazandı.

1921- Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Meydan Savaşı'ndaki emri: "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."

1922- Sabah saat 5.30'da, Kocatepe'den topçu ateşiyle Büyük Türk Taarruzu başladı.

1924- Ankara'da Türkiye İş Bankası kuruldu.

1932- İzmir Fuarı açıldı.

1936- İngiltere, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır'a bağımsızlığını verdi.

1991- İstinye Tersanesi kapatıldı.

1999- Pişmanlık Yasası çıktı.

2002- Anıtkabir'de yeniden oluşturulan "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi" Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı.

2016- Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldı.

2016- Tüm askeri sağlık kuruluşları, ülke genelinde eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığına bağlandı.

27 AĞUSTOS

1922- Türk ordusu, Yunan işgalindeki Afyon'u kurtardı.

1927- Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlanmak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Hacı Sami ölü, arkadaşları yaralı ele geçirildi.

1947- Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi.

1964- Türkiye'deki ilk Amerika aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı.

2003- Mars'ın Dünya'ya en yakın geçişi, 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti.

28 AĞUSTOS

1910- Karadağ, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.

1934- Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının ilk denemesi yapıldı.

1952- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.

1974- Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretilmeye başlandı.

1987- Yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camisi, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

2007- Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyetinin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

2008- Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral İlker Başbuğ’a devretti.