Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, diğer kurumlar gibi eğitim kurumları da büyük bir çöküntü içinde idi. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'ndeki gerilemeye paralel olarak, devletin diğer kurumları gibi eğitim kurumları olan medreseler de geriledi.

Devletin yıkılışını önlemek amacıyla yapılmaya başlanan yenilikler çerçevesinde, eğitim kurumları da yeniden düzenlendi. 18. yüzyılın sonlarında ordunun subay, teknik eleman ve doktor ihtiyacını karşılamak üzere, çağın gereklerine uygun okulların açılmasına başlandı. Tanzimat Dönemi'nde, askerî okullardan başka, Avrupa'dakilere benzer modern eğitim kurumları açıldı. Medrese ve modern devlet okulları dışında, kendi dillerinde eğitim yapan azınlık ve yabancı okulları da vardı. Ayrıca misyonerlerin okulları da durumu daha karışık hale getiriyordu. Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşları, istedikleri gibi okullar açıyor ve istedikleri şekilde öğretim yapıyorlardı. Bu uygulama, bu okullarda okutulan farklı dersler sebebiyle ülkede millî kültürün gelişmesine büyük ölçüde engel olmaktaydı. Bu sebeple millî bir kültür oluşturulamıyordu.

Kurtuluş Savaşı'nın amacı; millî birliğin sağlanması ve çağdaşlaşma olduğu için, Osmanlı eğitim sistemi devam ettirilemezdi. Mustafa Kemal Atatürk, daha Kurtuluş Savaşı yıllarında eğitim konusunda da çalışmalara başlamıştı. Kurulan yeni devletin ilme ve fenne dayalı milli özellikler taşıyan bir eğitim sistemi ile kalkınabileceğine inanan Atatürk, bu kalkınmada öğretim birliğinin önemi üzerinde durmuştu. 16 Temmuz 1921'de yaptığı bir konuşmada millî kültürün önemi ve gerekliliğinden bahsederek, Osmanlı Devleti'nde var olan mektep-medrese ayrımının, eğitim ve kültür konusundaki bölünmüşlüğün kaldırılmasını savundu. Eğitimin yaygınlaştırılarak, bilgisizliğin yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir devletin genel eğitim politikasında, milletin düşünce ve duygu bakımından birliğini sağlamak gereklidir ve bu da öğretim birliği ile olur. Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edildi.

Bu kanunla, medreseler kaldırıldı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içindeki bütün okullar, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Böylece eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanması ve eğitimin millî bir nitelik kazanması sağlandı. Bu kanunla ülkedeki her çeşit eğitim ve öğretim kurumları devlet denetimine alınarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Millî Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu tek kurum oldu ve öğretim tek elde birleştirildi.

Tanzimat’tan sonra sayıları hızla artan yabancı okullar denetim altına alındı. Azınlık ve yabancı okullarda Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi derslerinin okutulması, yabancı ya da azınlık dili yanında Türkçenin de öğretilmesi sağlandı. Kolej ve öteki yabancı okullarda dinsel simgeler ve amacı değişik ulusal duygularını aşılamak olan dinsel öğretiler yasaklandı. Daha sonra yabancı okulların ilk kısımları kaldırılarak, ilköğretimin mutlaka Türk okullarında görülmesi zorunluluğu getirildi. Öğretim Birliği Yasası’na karşı gelerek dini esaslı eğitim vermekte ısrar eden yabancı okullar kapatıldı. Azınlık okulları da doğrudan Maarif Vekâletine bağlandı.

22 Mart 1926 tarihinde de Maarif Teşkilâtı hakkındaki kanun kabul edildi. Bu kanunla ilk ve ortaöğretim programları belirlendi. Eğitim hizmetleri modern bir hâle getirildi. Hızla ilkokullar, ortaokullar, liseler ve yüksekokullar açıldı. Bunların yanı sıra meslek okulları da açıldı. İlkokul zorunlu hâle getirildi.

Eğitim ve öğretimde sağlanan bu birlikten sonra 1930’lardan itibaren kültürün ve dilin millileşmesi yolunda çalışmalara önem verildi. 1928’de Latin Harflerinin kabulünden sonra, hem yeni harfleri öğretmek, hem de okuryazar oranını arttırmak amacıyla Millet Mektepleri açıldı. Atatürk’ün başöğretmenliğinde yürütülen bu çalışmalarla 16-45 yaş arasındaki çok sayıda vatandaşın katıldığı kurslar düzenlendi. Bu kurslarda daha çok okuma yazma, hesap, sağlık ve yurt bilgisi derslerine ağırlık verilmekteydi. Eğitim ve öğretimde çağdaş ülkeler seviyesine çıkmak için yeni programlar geliştirildi.

Özetle çağdaş devlet anlayışına uygun şekilde hazırlanan Öğretim Birliği Yasası, eğitimin çağdaş bilim gereklerine uygun duruma getirilmesiyle ulusal bütünleşme ve çağdaşlaşma yolunda atılan en büyük adımlardan biri olmuştur.

27 ŞUBAT

1863- Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı.

1919- İngilizler Birecik'i işgal etti.

2011- Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan yaşamını yitirdi.

28 ŞUBAT

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1958- İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör vefat etti.

1978- Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.
1984- Kız öğrencilerin 19 Mayıs gösterilerinde şort giymesi yasaklandı.

1997- MGK’nın 9 saat süren toplantısında ''28 Şubat Kararları'' alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK’da, Atatürk ilke ve inkılâplarının ödünsüz uygulanmasına karar verildi.

2015- Çözüm sürecinde; hükümet ve HDP yetkilileriyle gerçekleşen buluşmada, terör örgütü PKK silahları bırakmak amacıyla olağanüstü kongreye davet edildi.

29 ŞUBAT

1948- Siyonist Stern örgütü Kahire-Hayfa trenine bombalı saldırı düzenledi 27 İngiliz askeri öldü.

1956- Pakistan'da İslam Cumhuriyeti kuruldu.

1996- Sovyet uzay aracı Soyuz TM–23, dünyaya geri döndü.

                                                                          01 MART

1920- Kürt Şerif Paşa'nın Paris'te Nubar Paşa ile imzaladığı Kürt-Ermeni Antlaşması'na karşı tepkiler büyüyor. Siverek, Kâhta, Silvan, Van, Hakkâri ve Derik'ten çekilen telgraflarda Kürt Şerif Paşa'nın Kürtleri temsil etmediği bildirildi.

1921- Mehmet Akif'in (Ersoy) ''İstiklal Marşı'', Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez
okundu.
1923- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını Mecliste
dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, Meclise gelen ilk kadın oldu.
1925- Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi kurularak, şirket statüsüne kavuştu. Ahmet Ağaoğlu, AA'nın ilk
Yönetim Kurulu Başkanı, Alâeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.
1925- Hükümet kararıyla lağvedilen Tütün Rejisi Fransızlardan satın alındı.

1926- Yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
1935- TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.

1978- Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.

1990- İlk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

2003- Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.

02 MART

1919- Nusaybin'den dönen Ali İhsan Paşa, Haydarpaşa istasyonunda İngilizler tarafından tutuklandı.

1933- TBMM'de Türk Parasını Koruma Kanunu kabul edildi.

1956- Fransa, Fas'ın bağımsızlığını onayladı.

1994- TBMM Genel Kurulu'nda DEP'li Leyla Zana, Ahmet Türk, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Sırrı Sakık ile
bağımsız Mahmut Alınak'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı. Hatip Dicle ve Orhan Doğan gözaltına alındı.

03 MART

1883- Mektebi Sanayii Nefise (Güzel Sanatlar Akademisi) öğretime açıldı.

1924- Halifelik kaldırıldı.

1924- Ankara Müftüsü Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.

1924- Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.

1925- Şeyh Sait isyanının büyümesini önlemek için, Takrir-i Sükûn Kanunu kabul edildi.

1974- THY'nin DC–10 tipi Ankara yolcu uçağı, Paris'te Orly Havaalanı yakınlarında düştü. Bu tarihe kadar dünya sivil havacılık tarihinde gerçekleşen en büyük kazada 346 yolcu ve mürettebat öldü.

1994- TBMM Genel Kurulu, DEP'li Selim Sadak ve RP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hasan
Mezarcı'nın dokunulmazlığını kaldırdı.

04 MART

1923- İzmir İktisat Kongresi sona erdi. Kongrede, Misak- İktisadi kabul edildi.

1934- Ankara Radyosu yayınına başladı.

1964- BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'a uluslararası güç gönderme kararı aldı.
1992- İspanya'dan Engizisyon baskısından kaçarak Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Museviler, Türkiye'ye
gelişlerinin 500. yılını kutladılar.
1994- Dokunulmazlıkları kaldırılan DEP milletvekilleri Leyla Zana, Sırrı Sakık, Ahmet Türk, Selim Sadak ve
bağımsız milletvekili Mahmut Alınak, gözaltına alındı.

2022- Bir yıl önce litresi 7 TL olan benzin, bugün gelen zamla 18 TL oldu.