reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

İSTİKLAL MARŞI’NIN BESTECİSİ OSMAN ZEKİ ÜNGÖR ÖLDÜ (28 ŞUBAT 1958)

İSTİKLAL MARŞI’NIN BESTECİSİ OSMAN ZEKİ ÜNGÖR ÖLDÜ (28 ŞUBAT 1958)
22 Şubat 2021 - 9:39

1880 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. Dedesi, Osmanlı Devleti’nin saray orkestrası olan Mızıka-yı Hümayun bünyesinde “Fasl’ı Cedid”‘i (batı enstrümanlarını da içeren fasıl topluluğu) kuran Santuri Hilmi Bey; babası Şekerci Hacı Bekir ailesinden Hüseyin Bey’dir.

Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’ndeki askeri eğitimin ardından 1891’de Osmanlı saray bandosu olan Mızıka-yı Hümayun’a girerek müzik öğrenimi gördü. Yeteneğiyle II. Abdülhamid‘in dikkatini çekince konser kemancısı olarak yetiştirildi. Kemancı Vondra Bey’den keman, d’Aranda Paşa’dan da müzik nazariyatı dersleri aldı.

Mızıka-yı Hümayun bünyesinde Saffet Bey tarafından kurulmuş olan Makam-ı Hilâfet Filarmoni Muzikası‘na başkemancı olarak atandı. Yalnızca askeri marşlar çalan mızıkanın, bir senfoni orkestrasına dönüşmesi için emek verdi. Birçok ünlü bestecilerin keman konçertolarını Türkiye’de çalan ilk Türk kemancı oldu. Sultan Abdülhamit’e sık sık konserler verdi. Konserlerinin çok beğenilmesi nedeniyle ödüllendirilip rütbesi genç yaşta binbaşılığa kadar yükseltildi.

1908’de, Meşrutiyetin ilanından sonra rütbesi mülazımlığa (teğmenlik) indirildi; Saffet Bey’in yönetimindeki orkestrada başkemancılığa devam etti. Bir süre Mızıka-yı Hümayun’da yaylı sazlar bölümünde öğretmenlik de yaptı. Ek olarak Darülmuallimin’de (İstanbul Erkek Muallim Mektebi) dersler verdi. .

1.Dünya Savaşı sırasında Mızıka-yı Hümayun’la Viyana, Berlin, Dresden, Münih, Budapeşte ve Sofya’ya giderek Kızılhaç yararına konserler verdi. (Aralık 1917-Ocak 1918). Turne dönüşünde, bandonun orkestrada çalan üflemeli çalgı elamanlarını, sürekli olarak orkestra kuruluşuna geçirdi. Böylece orkestrayı bağımsız bir kuruluş ve kadroya kavuşturdu. Yeni bir repertuarla saray dışında Union Française de haftalık halk konserleri vermeye başladı.

Saffet Bey’in istifası üzerine 1917’de saray orkestrasının şefliğine atanan Osman Zeki Bey, Avrupa turnesi dönüşünde orkestrayı bağımsız bir kadroya kavuşturdu ve ilk defa saray dışında halka yönelik konserler verdi.

Osman Zeki Bey, 1921 yılında Mehmet Akif’in şiirinin ulusal marş güftesi olarak seçilmesinden sonra 1922’de Maarif Bakanlığı tarafından düzenlenen beste yarışmasına davet edilen 24 besteciden birisiydi. Şair Mehmet Akif Ersoy’un sözlerini yazdığı Türk İstiklal Marşı’nı 1922 senesinde besteleyerek bugünkü haline getirmiştir. Osman Zeki Bey, Kurtuluş Savaşı’nda da bestelediği marşlarla millî heyecanı dile getirmiş, Cumhuriyet yönetimini içtenlikle benimsemiştir.

Osman Zeki Bey, Cumhuriyet’in ilanından sonra orkestrası ile Ankara’ya gidip 11 Mart 1924 günü şehrin tarihindeki ilk senfoni konserini verdi. Orkestra, Ankara’daki ikinci konserinden sonra “Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti” adı altında cumhurbaşkanlığına bağlandı. Osman Zeki Bey, sonradan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na dönüşen topluluğun orkestra şefliğini yaptı.

Osman Zeki Bey, ülkenin müzik öğretmeni ihtiyacını karşılamak için Musiki Muallim Mektebi‘nin kurulmasında önemli rol oynadı. Bu kurum, Ankara Konservatuarı’nın temelini oluşturmuştur. Kendisi, okulun ilk öğretim üyesi ve ilk müdürü idi. Okul müdürlüğünü 1924-1934 seneleri arasında 10 yıl boyunca sürdürdü.

7 Haziran-5 Eylül 1926’da Karadeniz adlı gemide düzenlenen Yerli Malı Sergisi nedeniyle dört ay boyunca Güney ve Kuzey Avrupa limanlarını dolaştı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konserler verdi.

1934 senesinde sağlık nedeniyle emekliye ayrılan Üngör; emeklilik günlerinde İstanbul’da yaşadı. Soyadı Kanunu çıktığında “Üngör” soyadını aldı. (oğlu Ekrem Zeki Bey, “Ün” soyadını almıştır.)

28 Şubat 1958’de İstanbul’da Moda’daki evinde hayatını kaybetti. Cenaze töreninde askeri bir bando tarafından İstiklâl Marşı çalındı.

İstiklal Marşı dışında başlıca eserleri; İlim Marşı, Azmü Ümit Marşı, Töre Marşı, Türk çocukları, Cumhuriyet Marşı’dır.

23 ŞUBAT

1919- Samsun’da Rum tehlikesine karşı faaliyete geçen “Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin Tokat şubesi kuruldu.

1945- Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.

1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

2005- Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi, uygulanmaya başlandı.
2006- Eski Başbakan ve kapatılan RP’nin son genel başkanı Necmettin Erbakan’ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkân tanıyan kanun teklifi yasalaştı.

24 ŞUBAT

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1951- Kırşehir’de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Martta büyük bir miting düzenlendi.
1954- Tuna Nehri’nden Karadeniz’e, oradan da İstanbul Boğazı’na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm
Boğaz’ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.

1983- Necmettin Erbakan’a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.
1984- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kâbe’yi ziyaret etti.
1987- Sovyetler Birliği’nde (SSCB) Gorbaçov ilk kez ”Glasnost”tan (Açıklık Politikası) söz etti.
1992- Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında İstanbul’da öldü.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. protokolünü onayladı.

25 ŞUBAT

1925- Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda “Dinin politikaya alet edilemeyeceği ve bu suçun da vatan hıyaneti sayılacağı”na ilişkin değişiklik yapıldı.

1933- Fransız Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) şirketinin Belçikalı Müdürünün koyduğu Türkçe yasağına tepki
gösterildi.

1950- ”Çoruh” ilinin adı, ”Artvin” olarak değiştirildi.

1980- Bedelli askerlik kabul edildi.

1994- Almanya, Refah Partisi’nin ”Bosna’ya yardım” adı altında Almanya’ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.

26 ŞUBAT

1925- Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925’den itibaren lağvedildiğine
ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi.

1961- Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel,
İstanbul’da 64 yaşında öldü.
1976- Türkiye ile ABD arasında ”Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

1998- Nutuk Rumcaya çevrildi.

27 ŞUBAT

1863- Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı’nda (Hipodrom) açıldı.

1919- İngilizler Birecik’i işgal etti.

1976- Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi.

2011- Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan yaşamını yitirdi.

2020- Suriye’nin İdlib kentinde, Suriye ordusunun saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı.

28 ŞUBAT

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1921- TBMM’de ilk bütçe kabul edildi.
1923- Mustafa Kemal (Atatürk), İstanbul Belediyesince ”fahri hemşehri” ilan edildi.

1945- Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi’ni imzaladı.

1958- İstiklal Marşı’nın bestecisi Osman Zeki Üngör öldü.

1978- Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı oldu.
1980- Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkânı tanıyan yasa, TBMM’de kabul edildi.
1984- Kız öğrencilerin 19 Mayıs gösterilerinde şort giymesi yasaklandı.

1994- NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.
1997- MGK’nın 9 saat süren toplantısında ”28 Şubat Kararları” alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye’nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK’da, Atatürk ilke ve inkılâplarının ödünsüz uygulanmasına karar verildi.

2015- Çözüm sürecinde; hükümet ve HDP yetkilileriyle gerçekleşen buluşmada, terör örgütü PKK silahları bırakmak amacıyla olağanüstü kongreye davet edildi.

01 MART

1914- Mustafa Kemal’in Yarbaylığa yükselmesi.

1916- Ruslar Bitlis’i işgal etti.

1920- Kürt Şerif Paşa’nın Paris’te Nubar Paşa ile imzaladığı Kürt-Ermeni Antlaşması’na karşı tepkiler büyüyor. Siverek, Kâhta, Silvan, Van, Hakkâri ve Derik’ten çekilen telgraflarda Kürt Şerif Paşa’nın Kürtleri temsil etmediği bildirildi.

1921- Mehmet Akif’in (Ersoy) ”İstiklal Marşı”, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez
okundu.
1923- Mustafa Kemal Paşa, TBMM’nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal’in açış konuşmasını Mecliste
dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, Meclise gelen ilk kadın oldu.
1925- Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi kurularak, şirket statüsüne kavuştu. Ahmet Ağaoğlu, AA’nın ilk
Yönetim Kurulu Başkanı, Alâeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.
1925- Hükümet kararıyla lağvedilen Tütün Rejisi Fransızlardan satın alındı.

1926- Yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM’de kabul edildi.
1935- TBMM 5. Dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM’de ilk kez 18 kadın
milletvekili yer aldı.

1978- Adnan Menderes’in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.

1990- İlk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

2003- Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye’de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM’nin kapalı oturumunda reddedildi.

 

Kep Adresi [email protected]