reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAK, ÖZGÜVEN SAHİBİ OLMAK DEMEKTİR

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAK, ÖZGÜVEN SAHİBİ OLMAK DEMEKTİR
08 Temmuz 2021 - 12:39

“Bu yol, Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.”   Mustafa Kemal Atatürk…

İş gücüne katılımda kadınların oranı erkeklerin oranının üçte biridir.

Kadınların iş hayatındaki yeri gün geçtikçe artıyor. Yani kadınlar iş hayatında ne kadar yer alıyorsa o ülke de o kadar büyüyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde 28 iken, erkeklerde ise her 100 kadından 60’ı çalışıyor. Kadın girişimcilerin oranı da oldukça düşük; yüzde 8’ler civarında.

Kadının hem iş hayatında hem de sosyal hayatta güçlendirilmesi gerekiyor.

Kadın girişimcilerin artması, bir ülkenin kalkınması, en geniş anlamda o ülkede yaşayanların yaşam standartlarının artırılmasını ifade eder.

Eğitim kadın istihdamı açısından önemli bir faktör olup, kadınların eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının da arttığı gözlemleniyor.

Günümüzde kadının eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte çalışma hayatında daha fazla yer bulabildikleri görülmektedir.  Ancak kadınların işgücüne katılımındaki artış ve yönetici olarak görev almaları sayısal olarak yeterli oranda değil.

Tüm dünyada olduğu gibi, kadınların çalışma hayatına katılması, ülkemizde de sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir.

Başarıyı daha geniş tanımlayan kadınlar, kariyer geçişi konusunda karar verirken daha çok faktörü göz önüne alıyor. Kadınlar bilmedikleri zorluklarla karşılaşacakları pozisyonlar için aday olurken kendi becerileri ve kabiliyetleri konusunda son derece dürüst davranıyor.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları şu şekilde ortaya çıkıyor;

Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16,1

Lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26,6

Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32,7

Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 40,8

Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,6

İş hayatında başarı, kadın-erkek ayrımından değil, kişinin performansından gelir. Ancak kadınların genel olarak sahip olduğu bazı özellikler onları başarıya daha kolay ulaştırır.

Kep Adresi [email protected]