Günümüzde iyi olan insan olmanın zorunluluğu hayatımızı ele geçirmiş durumda belki de bir ağacın bütün dalları gibi bu durum bizi benliğimizi ele geçirmiş durumda bu durum her geçen gün artmakta çağımızın bir hastalığı haline gelmiş etrafımızda pozitif öz benliğini kaybetmiş çok fazla kişilik görünmekte Manipülatif insanlar karşılarındaki kişilerin algılarını farklılaştırmayı, şahsi duygu ve düşünce doğrultularını değiştirmeyi ve tatlı sözlerle onları kendi etkileri altında bırakmayı hedefler. Sağlıklı tavsiye, destek veya yönlendirmeleri manipülatif yönlendirmelerden ayırt etmek önemlidir. Sağlıklı yöntemlerde kişinin iyiliği ve mutluluğu esas alınırken, manipülasyonda durum oldukça farklıdır. Manipülasyonda amaç, kasti olarak karşı tarafa müdahale etmek ve onun üzerinde bir güç uygulaması oluşturmaktır. Bu durum manipülatif kişinin üstünlük kaygısını, ego çatışmasını, adaletsiz ve merhametsiz yönünü ortaya koyar. Manipülatif eğilimler, narsist veya antisosyal kişilik bozukluklarından kaynaklanabilir. Manipülasyon aynı zamanda daha yüksek duygusal zeka düzeyleriyle ilişkilidir Manipülasyonla ilgili daha derin bir inceleme yapmak ve hangi davranışların manipülatif davranış özellikleri altında toplandığını araştıracağız.

Manipülatif insanların kişilik özellikleri:

1.Özel alan kurmak isterler. Manipülatif insanlar, kendilerine ait özel alanlarda daha fazla kontrolcü davranabildikleri için kendilerini şahsi alanlarında rahat hissederler. Bu nedenle iş görüşmeleri, aile içi toplantılar veya ilişki konuşmaları gibi konularda şahsi ofis, ev, araba gibi kendi özel alanlarında olmayı tercih ederler. Böylece, kendilerini ortama hakim hissettikleri bir mekanda size bir fikri kabul ettirebilmenin veya kafanızda yer eden herhangi bir düşünceyi değiştirebilmenin onlar için daha kolay olduğuna inanırlar.

2.Konuşmalarda ilk konuşan olmayı tercih etmezler. Gözlem yapma yetenekleri kuvvetli olan manipülatif insanlar, bir konuşma veya tanışma sırasında öncelikle sizi tanımak isterler. İlk etapta sessiz kalarak ve sizi dinleyerek, kişiliğinizle ilgili bazı ipuçlarını saptamaya ihtiyaçları vardır. Zayıf noktalarınızı, korkularınızı, endişelerinizi öğrenerek bunları daha sonra kullanmayı amaçlarlar. Manipülatif insanların ortam içerisinde çoğu zaman sessiz kalarak, dikkatli gözlerle sizi izlediklerine şahit olmanız oldukça yüksek bir olasılıktır.

3. Gerçeği çarpıtırlar, ustaca yalan söylerler. Manipülasyon yapmak isteyen insanların kendileri için geliştirdikleri en başarılı karakter özelliği yalan söyleme kabiliyetidir. Gerçeği çarpıtma, bahaneler üretme, olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterme konularında oldukça yeteneklidirler. Genellikle, yapmadığınız bir şeye dahi sizi inandırabilecek kadar yetkin bir üslupları vardır. Bu tür insanları hayatımızdan çıkartalım.