reklam
reklam
Köroğlu Gazetesi | Bolu
reklam
YAZARIN SON YAZILARI
ANKARA ANTLAŞMASI İMZALANDI (20 EKİM 1921)ANKARA ANTLAŞMASI İMZALANDI (20 EKİM 1921)

Sakarya Savaşı’ndan sonra tereddütleri ortadan kalkan Fransa, iktisadi ve kültürel konularda ayrıcalık isteklerind...

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI İMZALANDI (11 EKİM 1922)MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI İMZALANDI (11 EKİM 1922)

Türk Orduları bir yandan İzmir’e girerken bir yandan da İstanbul ve Çanakkale Boğazı’na doğru ilerliyorlardı...

DAMAT FERİT PAŞA ÖLDÜ (6 EKİM 1923)DAMAT FERİT PAŞA ÖLDÜ (6 EKİM 1923)

Sadrazamlık (Başbakanlık) Öncesi Şura-yı Devlet üyelerinden, “Gülistan” mütercimi Hasan İzzet Efendi’n...

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (27 EYLÜL 2000)ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (27 EYLÜL 2000)

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya ka...

İSTANBUL RASATHANESİ AÇILDI (19 EYLÜL 1575)İSTANBUL RASATHANESİ AÇILDI (19 EYLÜL 1575)

Osmanlılarda ilk rasathane İstanbul’da Sultan III. Murat döneminde (1574–1595) Takiyüddin tarafından kurulmuştur. ...

SAKARYA ZAFERİ (13 EYLÜL 1921)SAKARYA ZAFERİ (13 EYLÜL 1921)

İnönü’de ikinci kez yenilen Yunanlılar, ordularını güçlendirmek amacıyla kuvvetlerini artırmışlardı. Türk Ordusu i...

KARADENİZ GEMİSİ İSTANBUL’A DÖNDÜ (5 EYLÜL 1926)KARADENİZ GEMİSİ İSTANBUL’A DÖNDÜ (5 EYLÜL 1926)

Cumhuriyet’in ilanından 2 yıl sonra, bir yandan Osmanlı borçları yeniden yapılandırılıp sanayi ve ticaret hayatı düzenle...

BÜYÜK ZAFER BAŞKOMUTAN MEYDAN MUHAREBESİ (30 AĞUSTOS 1922)BÜYÜK ZAFER BAŞKOMUTAN MEYDAN MUHAREBESİ (30 AĞUSTOS 1922)

Sakarya Savaşı’ndan sonra, kamuoyunda ve TBMM’nde taarruz için sabırsızlık baş göstermişti. Gazi Mustafa Kem...

MALAZGİRT ZAFERİ (26 AĞUSTOS 1071)MALAZGİRT ZAFERİ (26 AĞUSTOS 1071)

Tarihimizde şerefle yerlerini koruyan zaferlerimiz, millî günlerimiz, düzenlenen anma günleri, millî tarih şuurunda uzun...

SEVR ANTLAŞMASI İMZALANDI (10 AĞUSTOS 1920)SEVR ANTLAŞMASI İMZALANDI (10 AĞUSTOS 1920)

Ana hatları 24 Nisan 1920’de San Remo Konferansı’nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920’de...

Uğur Ersan
[email protected]