reklam
reklam

Köroğlu Gazetesi | Bolu

reklam
Uğur Ersan - AİT TÜM YAZILAR
SADABAT PAKTI İMZALANDI (8 TEMMUZ 1937)

SADABAT PAKTI İMZALANDI (8 TEMMUZ 1937)

Osmanlı Devleti’nin yıkılması ile ortaya çıkan birçok sayıdaki devlet, geniş bir nüfuz coğrafyası oluşturmaktaydı. Atatürk, yaklaşan ikinci dünya savaşının farkındaydı ve birçok öngörüde bulunmaktaydı. Atatürk savaşın çıkacağından emindi. Türkiye, dünyanın gireceği bu yeni ...

KANDİLLİ RASATHANESİ (01 TEMMUZ 1911)

KANDİLLİ RASATHANESİ (01 TEMMUZ 1911)

Osmanlı İmparatorluğu’nda bilimsel astronomiyi medreseye ilk sokan Ali Kuşcu olmuştur. Ali Kuşcu, Fatih Sultan Mehmed’in daveti üzerine İstanbul’a gelmiş, Fatih Külliyesi’nde astronomi ve matematik dersleri vermiştir. Ayrıca İstanbul’un enlem ve boyl...

TÜRK KARA KUVVETLERİ KURULDU (M.Ö 209)

TÜRK KARA KUVVETLERİ KURULDU (M.Ö 209)

Kara Kuvvetleri temeli; Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M.Ö.209 yılında atılmıştır. 1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesinde Gaznelileri yenerek bağımsızlığına kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinde Bizanslıları yenerek, Anadolu’yu yeni bir Tü...

AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Amasya Genelgesi’nin Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Havza’daki çalışmalarını tamamladıktan son...

JANDARMA TEŞKİLATI KURULDU (14 HAZİRAN 1839)

JANDARMA TEŞKİLATI KURULDU (14 HAZİRAN 1839)

Türklerin hayatı, tarihin akışı içerisinde tetkik edildiğinde; devletin idari, adli ve zabıta hizmetlerinin komutanlarca yürütüldüğü görülür. Eski Türklerde hükümdarlar aynı zamanda emniyet ve asayiş hizmetleriyle bizzat uğraşmışlardır. Orhun Kitabeleri’nde Yargan olarak geçen ve...

KIBRIS, İNGİLİZ EGEMENLİĞİNE GİRDİ (04 HAZİRAN 1878)

KIBRIS, İNGİLİZ EGEMENLİĞİNE GİRDİ (04 HAZİRAN 1878)

Ada tarih boyunca çok fazla el değiştirdiğinden dolayı çok karışık bir toplum yapısına sahipti. Adanın Mısırlılar, Hititler, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Ptolemiler, Romalılar, Araplar, Bizanslılar, Lusinyenler, Cenevizliler, Venedikliler ile süren serüveni, Türklerle son bul...

FATİH SULTAN MEHMED İSTANBUL’U FETHETTİ (29 MAYIS 1453)

FATİH SULTAN MEHMED İSTANBUL’U FETHETTİ (29 MAYIS 1453)

Fetih öncesinde Bizans güçlü bir imparatorluk olmaktan çıkmıştı. İmparatorluk Konstantinopolis şehriyle sınırlı hale gelmişti, toprakları Konstantinopolis’ten başka Marmara kıyısındaki Silivri Kalesi, Vize ve Misivri gibi küçük kasabalardan ibaretti. Buralar da Osmanlılar tarafın...

ATATÜRK SAMSUN’A ÇIKTI MİLLİ MÜCADELE BAŞLADI (19 MAYIS 1919)

ATATÜRK SAMSUN’A ÇIKTI MİLLİ MÜCADELE BAŞLADI (19 MAYIS 1919)

19 Mayıs 1919, atalarımızın uğrunda binlerce şehit vererek yurt yaptıkları toprakların yeniden kazanılmasının yolunu açan Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin başlangıcıdır. Atatürk’ün ulusal egemenliğe dayanan, bağımsız yeni Türk Devleti’ni kurma ülküsünü yaşama geçirm...

KARAMANOĞLU MEHMET BEY, TÜRKÇEYİ DEVLETİN RESMİ DİLİ OLARAK İLAN ETTİ. (13 MAYIS 1277)

KARAMANOĞLU MEHMET BEY, TÜRKÇEYİ DEVLETİN RESMİ DİLİ OLARAK İLAN ETTİ. (13 MAYIS 1277)

Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğullarının ikinci Beyi Kerimüd-din Karamanın oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280’dir. Mehmet Bey askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. XIII. yüzyıl orta...

DANIŞTAY KURULDU (10 MAYIS 1868)

DANIŞTAY KURULDU (10 MAYIS 1868)

Şurayı Devlet adıyla 1868 yılında Danıştay’ın kurulması, ülkede 19. yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biridir. Padişah Abdülaziz’in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan Şurayı Devlet,  “Kavanin (ka...