ZALİMİN OYUNU CEHNEMDİR

 Allah (c.c.) dünyadaki kötülüğü ve zulmü -hâşâ- görmüyor mu?

Şu zulüm Allah’ın iradesiyle mi, yoksa iradesi dışında mı meydana geliyor?

Allah zulme nasıl razı olabiliyor?

Bu dünyadaki şunca cinayetin, hastalığın ve kötülüğün kime, ne faydası var?

SORU SORMAK SUÇ DEĞİL

Öncelikle hatırlatalım ki, soru sormak gayet normal ve de asla suç sayılamaz. Bilakis soru sorabilmek, insanın akli melekelerinin yerinde olduğuna, düzgün çalıştığına işaret eder. İman noktasında bir zayıflık teşkil ettiği de söylenemez. Bakara suresi 30. ayette meleklerin böyle bir sorusu yok mudur? Bakın ayet ne demektedir?

Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar da “Biz seni eksiksiz bilirken ve durmadan övgü ile tenzih ederken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. Allah “Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim” buyurdu.

Evet, cevap aynen öyledir. Allah bilir, bizler bilemeyiz.

Oysa bana kalırsa sorunun cevabı belliydi. Nasıl olsa ahiret vardı ve zalimler muhakkak bir surette orada yaptıklarının karşılığını en âdil bir şekilde ödeyeceklerdi