reklam
reklam
SON DAKİKA

Köroğlu Gazetesi | Bolu

KIZILAY KURULDU(11 HAZİRAN 1868)

KIZILAY KURULDU(11 HAZİRAN 1868)
08 Haziran 2017 - 13:45

Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur.

11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay,

1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”,

1923’de “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”,

1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve

1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır.

     Kuruluşa “KIZILAY” adını büyük önder Atatürk vermiştir.

     Kızılay amblemi, Devletler Hukuku’nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için “koruyucu ve belirtici işaret” olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir. I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay’ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay’ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

TEMEL İLKELERİ

İNSANİYETÇİLİK

Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını ve sağlığını korumayı ve aynı şekilde insan kişiliğine saygıyı sağlamayı amaçlar. Bütün uluslararasında karşılıklı anlayış, dostluk, işbirliği ve sürekli barışı destekler.

AYIRIM GÖZETMEMEK
Kızılay, hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara yalnız ıstırapları ölçüsünde yardıma koşmaya veya öncelikle en ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır.

TARAFSIZLIK
Kızılay, herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel ve felsefi nitelikteki tartışmalara girmez.

BAĞIMSIZLIK
Kızılay bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay- Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ
Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

BİRLİK
Türkiye’de Türkiye Kızılay Derneği dışında aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kuramaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.

EVRENSELLİK
Kızılay, aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur.

06 HAZİRAN

1919- İstanbul’daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Milne, Harbiye Nezaretine yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa’nın geri çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da 8 Haziranda Mustafa Kemal Paşa’ya geri dönmesi için yazı gönderdi.

1968- ABD Senatörü ve başkan adayı Robert Kennedy vurularak öldürüldü.

1983- Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.

1992- Şırnak’ın Şenova, Sarıziyaret jandarma karakollarına saldırmak isteyen 60 PKK’lıdan 20’si ölü ele geçirildi. Teröristlerin, 23 cesedi ise Hezil Çayı’na attığı bildirildi.

07 HAZİRAN

1866- Anadolu’da kurulan ilk demir yolu hattı olan İzmir- Aydın demir yolu hizmete girdi.
1914- Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.
1920- ”Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi” (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu.
1929- Vatikan bağımsız devlet oldu.

1942- Etimesğut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1956- Demokrat Parti hükümetinin, muhalif partiler ve basından gelecek eleştirileri önlemek amacıyla
hazırladığı Basın Kanunu, TBMM’de kabul edildi. Gazete çıkarmak ve imtiyazını almak için ağır koşullar öngören yasa, yayın anlayışını da denetim altına alıyordu.

1982- Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi, Ermeni bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Erkut Akbay öldü, eşi Nahide Akbay ağır yaralandı.

2006- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan’ın, ”Kayıp trilyon” davasında ”özel belgede sahtecilik” suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda değiştirmedi, ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi.

08 HAZİRAN

1933- Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi.

1941- İngiltere, Suriye’yi işgal etti.

1951- Türkiye’de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.

1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladılar.

1985- Atatürk’ün manevi evlatlarından tarih araştırmacısı Afet İnan yaşama veda etti.

09 HAZİRAN

1947- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1977- Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma’daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
Saldırıyı, ”Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu” adlı terör örgütü üstlendi.

1998- Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 5. Zirvesi, Kazakistan’da yapıldı.

2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.
2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP’in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve
Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak, tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri, Ankara Merkez Kapalı
Ceza ve Tutukevinden salıverildi.

2007- Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda bir yarbay, bir binbaşı ve bir er şehit oldu, dört asker yaralandı.

10 HAZİRAN

1927- Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu’ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1935- Mülkiye Mektebi’nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1946- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1946- İtalya’da krallık sona erdi, Cumhuriyet ilan edildi.

1960- Celal Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada’ya götürüldü.

1987- Eskişehir F–16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990- Teröristler, Şırnak’ın Çevrimli köyüne düzenledikleri saldırıda 26 vatandaşı öldürdüler.

2006- Hatay’da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5’inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı.

11 HAZİRAN

1868- Kızılay, ”Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adı altında kuruldu.

1919- Mustafa Kemal, kendisini İstanbul’a geri çağıran Vahdettin’e geri dönmeyeceğini bildirdi.

1930- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kurulmasına ilişkin kanun TBMM’de kabul edildi.

1937- Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

1997- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmay’ın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM’de görevli hâkim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997- Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.

2005- Anıtkabir’de ilk kez Ata’ya Saygı Gecesi düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına’nın himayesindeki geceye Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de katıldı.

12 HAZİRAN

1919- Yunanlılar Bergama’yı işgal etti.

1919- Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan Amasya’ya geçti.

1921- Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir’e geldi.

1924- Türkiye’nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.

1940- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1960- Geçici anayasa açıklandı. TBMM’nin bütün hak ve yetkileri Milli Birlik Komitesine verildi.

1966- Keban Barajı’nın temeli atıldı.

Kep Adresi [email protected]