Hamas Suriye savaşının nedenleri ve bu savaşın arkasında kimlerin ne maksatla olduklarını ele aldığımızda ki görüşlerimizi ve varsayımlarımızı anlatalım istedim.

Hamas Suriye’ye vurmasının arkasında emperyalist güçlerin olduğu ihtimalinin “halk arasında” çok yüksek olduğu kanaati var.

Bilinen bir gerçek daha var ki; emperyalistlerde menfaatleri ve hedefleri için ölmüş kalmış, ölen çoluk çocukmuş, kadınmış, hamileymiş gibi acıma duygularının olmayışıdır.!

Bu savaşın çıkmasına yardımcı olan veya olmasına çalışanlarında bir şekilde ajanlar tarafından motive edilmiş oldukları ihtimali varsayımlar dahilindedir.

Biraz araştırır ve planın arka yüzüne baktığımızda bu savaşın çıkarılmasının arkasında yatan ise bilindiği gibi ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi gereği olduğu büyük ihtimal dahilindedir.

Bu projede İsrail’in orta doğunun en büyük devleti olmasıdır, en büyük devletin de diğer Ortadoğu ülkelerinden daha büyük topraklara, genişletilmiş sınırlara sahip olması demektir.

Aynı zamanda Savaşı ilk olarak Hamasın çıkarılmasındaki sorumsuzluğun İsrail’in ekmeğine yağ sürdüğü için sorumsuzca saldırılarda bulunması, büyük kıyımlar yapması ile toprakları istila etme hevesi ve savaş yasağı konulan beyaz fosfor bombalar ile kıyım yapmasının “haklı olduğu” gerekçesine sığınmasındandır.

Bütün bu gerçekleri göz önüne aldığımızda bu savaşın çıkmasında ki sorumlu geçmiş yıllarda bütün orta doğuda çıkan çatışmalarla o ülkeleri bölüp parçalayıp ele geçiren ABD’dir.

Bu savaşın bu tarihte çıkmasının nedeni de yine ABD'nin zaman uyarlamasıdır.

Zaman ayarı dediğimizin nedeni ise, Rusya'nın Ukrayna'da savaş durumunda oluşuyla bir de ortadoğu'daki savaşa müdahale yapabilme gücünün azalmış olmasıdır.

ABD’nin İkinci güvencesi de Türkiye’dir. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanının BOP’ un eş başkanı oluşudur.

Sayın Başkanımızın BOP eş başkan olması İsrail’e karşı durmaması gerektiğidir.

Burada Sayın Başkanımız iki arada bir derede kalmış işini çok zora sokmuş olundu.

Bu durumda Filistin kendisinin yakını olması, her zaman onları korumuş olması ile öte yandan da eş başkan olması arasında kalmıştır

Allah kolaylık versin.

Bütün bu nedenlere ve gerçeklere baktığımızda bu savaş daha da büyüyecek ve genişleyecektir.